Om karnevalen

Kulturkarnevalen 2020

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar från årskurserna 7-9, folkhögskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och svenska språkbadsklasser. Detta år arrangeras Kulturkarnevalen den 12-15 november i Korsholm. Karnevalen arrangeras nu för 18:de gången.

Kvällsaktiviteter
Vad är labb
INKVARTERING
TRANSPORTER
ANMÄLNING & AVGIFTER
FÖR ALLAS TRIVSEL
KULTURKARNEVALEN SOM EN KURS?
KK Podd
HISTORIEN OM KK

KK-AMBASSADÖRERNA finns i följande skolor:

Nyland
Botby grundskola
Karis svenska högstadium
Lyceiparkens skola
Prakticum, Borgå
Prakticum, Borgå
Virkby gymnasium
Åshöjdens grundskola

Åboland
Katedralskolan i Åbo

Österbotten
Optima i Jakobstad
Vasa Övningsskola

Övriga
Björneborgs svenska samskola

 

Information och tidtabeller om transporterna till Kulturkarnevalen kommer att finnas här senare i höst.

Föreningen Kulturkarnevalen rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf i samarbete med bl.a. Korsholms kommun, Yrkeshögskolan Novia, Decibel.fi, DUNK — De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Folkhälsan, Radio X3M, Regnbågsankan, Svenska Österbottens Ungdomsförbund  SÖU, Vasabladet, Wasa Teater, UngMartha, Yle Strömsö, 4H föreningarna i Österbotten-Österbottens kaninhoppare.

           

      

                   

                            

           

                         

                         

Svenska Kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet, Harry Schaumans stiftelse, Konstsamfundet,  KulturÖsterbotten, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner, Waldemar von Frenckells stiftelse, William Thurings stiftelse.