Välkommen till Kulturkarnevalens hemsida!

I väntan på Kulturkarnevalen 2019 kan du här bekanta dig med material från tidigare år och information om karnevalen och dess historia. Information om Kulturkarnevalen 2019 dyker upp här senare under året!

KULTURKARNEVALEN 2018

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar från årskurserna 7-9, folkhögskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och svenska språkbadsklasser. Kulturkarnevalen 2018 arrangeras den 8-11 november i Mariehamn. Karnevalen arrangeras för 16:e gången och det är första gången karnevalen är på Åland.
Under karnevalen deltar förhandsanmälda i ett sk. labb (workshop). Utöver labb erbjuds olika kvällsprogram. Veckoslutet kulminerar i en karnevalsfest med uppvisningar och utställningar.
Det kostar 50 € att delta om man är medlem i Finlands Svenska Skolungdomsförbund, annars 60 € (inkluderar transporter, kost, olycksfallsförsäkring, karnevalsprodukter).

KVÄLLSAKTIVITETER

Under karnevalen ordnas olika kvällsprogram som man fritt kan delta i.

VAD ÄR LABB?

Man anmäler sig i förväg till ett labb som pågår under fredag-lördag. Det kan vara ett labb inom scenkonst, musik, dans & rörelse, scenkonst osv. Gruppstorleken kan variera, allt från sju deltagare till 30 deltagare per labb. Varje labb presenterar sig på något sätt under lördagens karnevalsfest eller söndagens avslutning.
Under söndag förmiddag arrangeras några drop in labb som inte kräver någon förhandsanmälan. Labb arrangeras i Övernäs skola.

INKVARTERING

Deltagarna inkvarteras i klassrum i Övernäs skola i centrum av Mariehamn.
Ta med sovsäck, dyna och liggunderlag.

TRANSPORTER

Kulturkarnevalen ordnar busstransport till Åbo och resa med färja från Åbo till Mariehamn tur och retur (ingår i deltagaravgiften). Påstigningsort uppges i samband med anmälningen. Kulturkarnevalen ordnar också transport för de ungdomar som bor i de åländska skärgårdskommunerna.
Närmare info och tidtabeller om transporter finns HÄR och alla anmälda har fått post med info den 8.10.

Vi har med staff och Kulturkarnevalens  ordningsvakter spå färjresan tur- och retur.

ANMÄLNING & AVGIFTER

Anmälningsformuläret öppnas lördagen den 8 september kl. 12.00 på vår webbsajt och stängs söndagen den 23.9 vid midnatt
Deltagaravgiften är 50 € för medlemmar i FSS och 60 € för övriga. Du kan bli medlem elektroniskt på skolungdom.fi. Deltagaravgiften är lika för alla anmälda, oberoende av var man bor. Om du skulle bli sjuk och därför inte kan komma till Kulturkarnevalen så måste du visa upp ett sjukintyg för att få tillbaka/slippa betala din deltagaravgift.
Om jag måste avanmäla mig?
Avanmälan (pga andra orsaker än sjukdom) måste ske senast den 15 oktober 2018, vid avanmälan efter den 15 oktober kommer eller om du inte dyker upp på Kulturkarnevalen alls, debiterar vi hela deltagaravgiften.

FÖR ALLAS TRIVSEL

Kulturkarnevalen är ett drogfritt evenemang. Kulturkarnevalens alla aktiviteter är helt fria från alkohol och droger. Vi tolererar inte att någon dricker alkohol eller tar droger under sin vistelse under Kulturkarnevalen eller på resan till och från karnevalen.
Upptäcker vi att någon deltagare brutit mot detta kommer vi att kontakta anhöriga och så fort som möjligt skicka hem deltagaren. En sådan hemresa bekostas av deltagaren själv, eller dennes vårdnadshavare.
Skolområdet är en rökfri zon.

KULTURKARNEVALEN SOM EN KURS?

Vi önskar att man på andra stadiet funderar på möjligheten att erbjuda deltagande i Kulturkarnevalen som en tillämpad kurs. Under åren har många hundra studerande begärt kursintyg efter avslutad karneval. Ett labb är cirka 11 hela timmar, därtill kommer labbpresentationer. Kulturkarnevalsarrangörerna kan skriva ett kursintyg åt elever som vill ansöka om att få labbet godkänt som en tillämpad kurs. Intyget kan beställas vid anmälan.

HISTORIEN OM KK

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar och har arrangerats femton gånger på olika ställen i Svenskfinland. Kulturkarnevalens syfte är: ”främja konst och kultur bland unga på svenska och erbjuda deltagarna möjlighet att prova på olika kulturuttryck. Karnevalen skall innehålla traditionella konstformer men även nyskapande kulturyttringar. Karnevalen skall uppmuntra till kontaktskapande över regiongränserna och genomsyras av respekt och ödmjukhet.”

År 2002 fick skådespelare Mikael Andersson en idé om en motsvarighet till Stafettkarnevalen inom kulturens område. Intresset var stort och Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf antog direkt utmaningen att bli huvudarrangör för evenemanget. Svenska Kulturfonden bidrog med ekonomiskt understöd och skolorna i Grankulla bjöd på utrymmen. Den första Kulturkarnevalen arrangerades i november 2003 vid Hagelstamska skolan, Gymnasiet Grankulla samskola och Nya Paviljongen.
Kulturkarnevalen skulle till skillnad från Stafettkarnevalen inte bestå av tävlingar. Istället blev Kulturkarnevalens koncept att deltagarna fick välja en kurs (som senare fick benämningen labb), som de på förhand anmäler sig till. Under den första Kulturkarnevalen var kurserna främst inom teaterns område med bland annat scenografi, rollgestaltning, improvisationsteater och musikimprovisation. Samtliga ledare för de olika kurserna var professionella, vilket fortsättningsvis är en utgångspunkt.

Eva-Helén Ahlberg har jobbat som producent för karnevalen sedan år 2004. Under årens lopp har karnevalen ständigt vuxit, första året deltog cirka 80 ungdomar och efter det har karnevalen årligen samlat 400-500 deltagare.

Tidigare karnevaler har arrangerats i Grankulla (2003, 2004, 2007, 2016), Korsholm (2005), Jakobstad (2008), Pargas (2006, 2009), Borgå (2010), Närpes (2011), Karis (2012), Lovisa (2013), Vasa (2014), Kimitoön (2015), Karleby (2017) och Mariehamn (2018).

Den 9.12.2008 grundades Föreningen för Kulturkarnevalen som verkar som en underförening till FSS. Svenska Kulturfonden har varit karnevalens huvudfinansiär under alla år. Redan från början har tanken varit att Kulturkarnevalen skall arrangeras på olika orter i Svenskfinland.

Från starten år 2003 arrangerades karnevalen som ett tre dagars evenemang i slutet av november. År 2008 arrangerades en fyra dagars sommarkarneval, och 2009 övergick man igen till att arrangera karnevalen i november men höll kvar längden på fyra dagar. Ur arrangörssynvinkel har man konstaterat att en fyra dagars karneval i november är en bra ljuspunkt i höstmörkret. Under åren har karnevalen också utvecklats både konstnärligt och organisatoriskt. Kulturkarnevalen erbjuder ett brett och mångsidigt utbud av olika labb med högklassiga och inom sitt område professionella labbledare. Kulturkarnevalens kvällsaktiviteter har utvecklats och det erbjuds många olika programpunkter. Från början kallades kvällsaktiviteterna Kulturrum, senare drop in labb men numera går alla under benämningen kvällsprogram.  Kvällsprogrammen arrangeras av föreningar och instanser som bidrar med värdefull  input till Kulturkarnevalen. Säkerhets-, trygghets- och trivselaspekten är en viktig del i karnevalen.

Nytt för år 2009 var satsningen på de volontärer som ingick i Kulturkarnevalens personalstyrka under själva evenemanget. Volontärerna är unga aktiva i bl.a. Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf eller sådana som själva deltagit i karnevalen. Volontärerna erbjöds ett utbildningspaket, innehållande bl.a, första hjälp, gruppdynamik och förebyggande arbete för könsmobbning. Ett nytt inslag under Kulturkarnevalen 2009 var samarbetet med Folkhälsan, som hade ungdomsledare på plats under hela karnevalen.

År 2012 arrangerades den tionde Kulturkarnevalen och då erbjöds en jubileumskarneval med ett mer varierat programutbud än tidigare år. Karnevalen gick av stapeln den 8-11 november i Karis. Omkring 500 ungdomar, 54 labbledare och 51 volontärer deltog. Det arrangerades 32 olika labb och 4 olika kombinationslabb och kvällstid erbjöds två drop in labb och nio kulturrum.  Bland labben kan nämnas afrikanska rytmer & karibiskt måleri, dancehall, lyrical jazz, expressivt måleri, indierock, steel pan, blogg, estradpoesi, stumfilm och magi som var helt nya labb för året. Kulturkarnevalens frivilliga kvällsaktiviteter, kulturrum och drop in labb, (bl.a. debattrum, open stage, miljöcafé, livekaraoke och breakdance) var även omtyckta och välbesökta aktiviteter.
En extra satsning på deltagarnas säkerhet och trygghet gjordes under karnevalen 2012. Detta genom att ha säkerhetsvakter med Första hjälpen kunnande på plats dygnet runt. Jubileumskarnevalen firades med extra karnevalsprogram: den finlandssvenska beatboxaren Felix Zenger deltog i invigningen av karnevalen medan den finlandssvenska hip hop artisten Redrama  gav en uppskattad spelning under karnevalsfesten. Därtill visades en färgsprakande jubileumsutställning med alster som producerats i olika labb under de gångna åren. Alla deltagare fick skriva sin hälsning till Kulturkarnevalen på en stor T-skjorta, ihopsydd av tidigare års T-skjortor. Under karnevalsfesten bjöds alla deltagare på jubileumscupcake. Jubileumsåret till ära så utlystes under våren 2012 en låtskrivartävling bland skolungdomar i Svenskfinland. Vinnarbidraget, skrivet och framfört av gymnasieelev Mikaela Stoor från Malax, presenterades på jubileumskarnevalen.
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf har sedan starten 2003 varit huvudarrangör för Kulturkarnevalen.

2013 gick den elfte Kulturkarnevalen av stapeln 7-10 november i Lovisa. Karnevalen riktade sig till ungdomar i årskurserna 7-9, folkhögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter samt svenska språkbadsklasser. Man ordnade 31 labb samt 3 drop in labb. Karnevalen bjöd även på ett lärarlabb, i vilket 13 lärare från Lovisa deltog. Ett mål för den elfte kulturkarnevalen var att erbjuda några tvärkonstnärliga labb samt ge deltagarna möjlighet till att delta i fler kombinationslabb. Ett exempel på kombinationslabb som ordnades detta år var Sjömanshantverk, där deltagarna ena dagen fick testa på sömnad av segel och andra dagen bekanta sig med träbåtsbygge samt tillverkning av hantverk utav olika repmaterial. Andra labb som ordnades var bl.a. Cajunmusik och Zydeco, the Beatels labb, bildkonstverkstad, eldkonst och astronomi. År 2013 deltog 426 ungdomar i Kulturkarnevalen och en jubileumskonsert för att uppmärksamma att det förflutit 40 år sedan Pink Floyds album Dark Side of the Moon släppts. Konserten gick under samma namn som albumet.
År 2014 ordnades karnevalen för första gången i Vasa. Deltagarna erbjöds 35 olika labb inom dans & rörelse, form, musik, ordkonst, multimedia och scenkonst i vilka sammanlagt 48 professionella konstnärer involverades. Det ordnades även hela 15 kvällsprogram i samarbete med olika föreningar och institutioner. Kulturkarnevalen 2014 besöktes av drygt 450 ungdomar från olika delar av Finland. Samtliga deltagare ombads utvärdera evenemanget i karnevalens webbapp eller via ett skriftligt formulär. 156 personer fyllde i det skriftliga formuläret, medan 208 valde att göra sin utvärdering via appen. På lördagen efter karnevalsfesten uppträdde även den finlandssvenska artisten Krista Siegfrids med sitt band och lyckades få med en stor del av deltagarna i sin tempofyllda show. 80% uppgav i utvärderingen att de tagit del av showen.

2015 ordades karnevalen på två orter för första gången, eftersom programpunkter arrangerades både i Kimito och i Dalsbruk på Kimitoön. Under karnevalen ordnades 31 labb och 19 kvällsprogram. Liksom tidigare år var labbens genrer bl.a. dans och rörelse, formgivning och bildkonst, multimedia och ordkonst, musik, scenkonst. Även kombinationslabb ordnades detta år. Målet för labbpresentationerna var att uppmuntra till samarbete mellan de olika labben. Målet uppfylldes genom att labben improvisation och skrivmaskin samarbetade med varandra och gjorde en gemensam slutpresentation. Likaså DJ- och VJ-labbet samarbetade under karnevalsdagarna, vilket kulminerade i en gemensam presentation som alla karnevalsdeltagare gavs möjlighet att delta i. Även detta år uppmuntrades deltagarna att utvärdera sin karnevalsupplevelse under ett gemensamt utvärderingstillfälle vid evenemangets slut. De flesta av karnevalens 384 deltagare svarade på enkäten via karnevalens webbapp. Under 2015 års karneval uppträdde även det finlandssvenska bandet Green Light District.

17-20 november 2016 gick Kulturkarnevalen av stapeln i Grankulla. Pilotsatsning för 2016 års upplaga av karnevalen var ett skolutbyte där ett visst antal ungdomar i årskurs 8 och 9 gavs möjligheten att byta skolmiljö i några dagar och samtidigt delta i ett kvällslabb, som presenterades under Kulturkarnevalen. Årets upplaga av karnevalen bestod av 29 olika labb för ungdomar, ett lärarlabb och ett labb som arrangerades under karnevalsveckan för deltagare i skolutbytet. Några exempel på labb var hip hop dans, Imitation, låtskrivande och lifehacking.  Även ett labb med temat ”Så blir du nästa stora poddare” arrangerades i samarbete med radio x3m och den finlandssvenska artisten Benjamin uppträdde. 2016 deltog 346 ungdomar och 18 lärare i Kulturkarnevalen.

2017 firade kulturkarnevalen 15 år, samtidigt som vi även hyllade Finland 100 år! Vi erbjöd 28 labb och tio olika kvällsprogram. Kulturkarnevalen kulminerade i  en jubileumsgala med labbuppvisningar, utställningar, inbjudna gäster i karnevalssoffa, mingelmat och jubileumsfyrverkeri.  Sammanlagt 42 konstnärer var involverade i de olika labben och omkring 30 personer i de olika kvällsprogrammen.

Kulturkarnevalen 2018 arrangerades, för första gången sedan dess start 2003, på Åland.
Karnevalen samlade 389 ungdomar från hela Svenskfinland och språköarna. Därtill stod 104 ungdomar i kö till karnevalen som inte kunde antas på grund av att arrangören hade budgeterat och planerat inkvartering och labb för 400 personer.

Det ordnades 25 labb inom dans & rörelse, form, musik, ordkonst, multimedia och scenkonst samt 20 olika kvällsprogram. Därtill erbjöds tre drop in labb på söndagen. Sammanlagt 39 konstnärer var involverade i de olika labben och omkring 45 personer i de andra programmen, som arrangerades i samarbete med olika föreningar och institutioner.

KK-AMBASSADÖR


KK-ambassadörer

I en del finlandssvenska skolor finns KK-AMBASSADÖRER som hjälper arrangören att marknadsföra evenemanget. Ambassadörerna finns i följande skolor:

Björneborgs Svenska Samskola
Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasa
Gymnasiet Lärkan
Högstadiet och Gymnasiet i Petalax
Karis Svenska Högstadium/Karis-Billnäs Gymnasium
Kotka Svenska Samskola
Närpes Gymnasium
Oxhamns skola/Jakobstads gymnasium
Tammerfors Svenska Skola
Tölö Gymnasium
Vasa Gymnasium
Ålands Yrkesgymnasium

KK-AMBASSADÖR:
Har tidigare deltagit i Kulturkarnevalen
Är arrangörens kontaktperson i en skola (åk 7-9, gymnasium, yrkesinstitut eller folkhögskola)
Delar ut informationsmaterial i din skola
Är en aktiv deltagare i sociala medier
Arbetar aktivt med att sprida ett positivt budskap om Kulturkarnevalen

Transporter

Information och tidtabeller om transporterna till Kulturkarnevalen HÄR

Vi har med staff och Kulturkarnevalens  ordningsvakter spå färjresan tur- och retur.

Svenska Kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Pro Juventute Nostra, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner, Waldemar von Frenckells stiftelse, William Thurings stiftelse och Ålands kulturdelegation.

Föreningen Kulturkarnevalen rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf i samarbete med bl.a. Mariehamn, Dagsverke, DUNK — De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Sång och Musikförbund/Blåsmusikprojektet, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Folkhälsan på Åland, Nordens Institut på Åland NIPÅ, Nya Åland, Regnbågsankan, Regnbågsfyren, SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorgansisation, UngMartha, Yle, Ålands Musikinstitut.