Historien om Kulturkarnevalen

År 2002 fick skådespelare  Mikael "Gusse" Andersson en idé om en motsvarighet till Stafettkarnevalen inom kulturens område. Intresset var stort och Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf antog direkt utmaningen att bli huvudarrangör för evenemanget. Svenska Kulturfonden bidrog med ekonomiskt understöd och skolorna i Grankulla bjöd på utrymmen. Den första Kulturkarnevalen arrangerades i november 2003 vid Hagelstamska skolan, Gymnasiet Grankulla samskola och Nya Paviljongen.

Kulturkarnevalen skulle till skillnad från Stafettkarnevalen inte bestå av tävlingar. Istället blev Kulturkarnevalens koncept att deltagarna fick välja en kurs (som senare fick benämningen labb), som de på förhand anmäler sig till. Under den första Kulturkarnevalen var kurserna främst inom teaterns område med bland annat scenografi, rollgestaltning, improvisationsteater och musikimprovisation. Samtliga ledare för de olika kurserna var professionella, vilket fortsättningsvis är en utgångspunkt.

Eva-Helén Ahlberg har jobbat som producent för karnevalen sedan år 2004. Under årens lopp har karnevalen ständigt vuxit, första året deltog cirka 80 ungdomar och efter det har karnevalen årligen samlat 400-500 deltagare.

Den 9.12.2008 grundades Föreningen för Kulturkarnevalen som verkar som en underförening till FSS. Svenska Kulturfonden har varit karnevalens huvudfinansiär under alla år. Redan från början har tanken varit att Kulturkarnevalen skall arrangeras på olika orter i Svenskfinland.

Från starten år 2003 arrangerades karnevalen som ett tre dagars evenemang i slutet av november. År 2008 arrangerades en fyra dagars sommarkarneval, och 2009 övergick man igen till att arrangera karnevalen i november men höll kvar längden på fyra dagar. Ur arrangörssynvinkel har man konstaterat att en fyra dagars karneval i november är en bra ljuspunkt i höstmörkret. Under åren har karnevalen också utvecklats både konstnärligt och organisatoriskt. Kulturkarnevalen erbjuder ett brett och mångsidigt utbud av olika labb med högklassiga och inom sitt område professionella labbledare. Kulturkarnevalens kvällsaktiviteter har utvecklats och det erbjuds många olika programpunkter. Från början kallades kvällsaktiviteterna Kulturrum, senare drop in labb men numera går alla under benämningen kvällsprogram. Kvällsprogrammen arrangeras av föreningar och instanser som bidrar med värdefull input till Kulturkarnevalen. Säkerhets-, trygghets- och trivselaspekten är en viktig del i karnevalen.

 

Kulturkarnevalen On Tour

Kulturkarnevalen On Tour

Kulturkarnevalen On Tour i Uleåborg 6-8.5.2022

Omkring 100 ungdomar deltog i Kulturkarnevalen on Tour - Uleåborg i Svenska Privatskolan i Uleåborg. Deltagarna var från både Uleåborg och från olika orter i Svenskfinland. Det fanns nio olika labb. Därtill ordnades ett lärarlabb med temat  jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. 

Kulturkarnevalen on Tour gästades av skådespelaren och dansaren Dennis Nylund och rapartisten Jesse P.

I Uleåborg ordnades följande labb:

Hip Hop med Julian Owusu

Rap med Jesse P

Speldesign med Ludvig Sandbacka

Remake med Sara Sundqvist

Graffiti med Jon Gredmark

Improteater med Katja Lehtola

Bakning med Toni Rautakoski

Foto med Linnéa Isaksson

Hapkido med Erik Högland

Graffiti
Improteater

 

Kulturkarnevalsdag i Leppätien koulu i Sibbo

Jubileumsåret till ära ville Kulturkarnevalen göra en extra satsning på språkbadselever, så i samarbete med språkbadsskolorna i Sibbo ordnades för första gången en Karnevalsdag i Leppätien koulu. 

Karnevalsdagen riktade sig till elever i årskurs 5-6 i Leppätien koulu och språkbadsklasserna 7-9 vid Kungsvägens skola.

Under karnevalsdagen ordnades 7 intressanta labb:

Kreativt skrivande med Linda Sundberg

Trolleri med Robert Jägerhorn

HULLER OM BULLER! Improvisation med Jacintha Damström

Stagefighting med Elias Edström

Smycke med Maria Westermark

Musik - Puls och rytm med Thomas Thörnroos

Streetdans med Netta Rekomaa

 

Stagefighting labbpresentation I Sibbo
Smyckeslabbet utställning i Sibbo

 

 

 

 

 

Kultursprint

Kultursprint

- En heldag för unga kreatörer och entreprenörer

Vi arrangerar en hackathon den 29 september vid Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Denna dag är speciellt utformad för unga i gymnasieåldern som är intresserade av konst, kultur och entreprenörskap. Vi strävar efter att ge deltagarna möjlighet att utforska och innovera inom konst- och kulturbranschen, med fokus på framtidens kulturbransch.

Evenemanget kommer att erbjuda en rad inspirerande och lärorika workshops, som täcker områden som kreativitet och professionell självkänsla. Deltagarna får möjlighet att lära sig av framstående entreprenörer, branschproffs och ledande personer inom kulturbranschen. Utöver detta erbjuder Kultursprint en plattform för att nätverka och skapa värdefulla kontakter med likasinnade unga och branschexperter.

Under dagen kommer deltagarna att kunna delta i workshops och paneldiskussioner, samt få möjlighet att presentera sina egna idéer och få feedback från professionella inom branschen. Målet med Kultursprint är att inspirera och stödja nästa generations konst- och kulturentreprenörer.

Bekanta dig med broschyren här

Vad händer?

Dagen inleds med en icebreaker-session, följt av en workshop om kreativ problemlösning och idégenerering. Studerandena arbetar i grupper kring en problemställning för att ta fram innovativa affärsidéer. Vår samarbetspartner Åbo Akademi kommer sedan att hålla workshops med föreläsare i genusvetenskap och historia.

Dagen avslutas med en pitchträning och presentation av idéer som leds av Fredrik Sirén från Arcada Entrepreneurship Hub, där eleverna får feedback från branschexperter och mentorer.

Varför ska jag delta?

Kultursprint ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och intressen inom konst, kultur och entreprenörskap. Evenemanget erbjuder dig en plattform för att utforska olika karriärmöjligheter och nätverka med likasinnade unga och branschexperter. Kultursprint kan fungera som en ögonöppnare, och inspirera till att följa dina drömmar och ambitioner inom kulturbranschen.

Teman och målsättningar

Temat för Kultursprint 2023 är “Framtidens kulturbransch, kreativitet och professionell självkänsla”. 

Årets Kultursprint kommer att fokusera på fyra stycken grundpelare:

 1. Förändringar i kultur- och konstlandskapet
 2. Anpassa sig till tekniska och samhälleliga trender
 3. Hållbarhet och inkludering i kulturbranschen
 4. Utveckla professionell självkänsla och kreativa problemlösningsfärdigheter

Lärdomsmål

Kultursprint 2023 fokuserar på fyra olika lärdomsmål för att ge deltagarna kunskap och verktyg för att själva etablera sig inom kulturbranschen. Dessa lärdomsmål inkluderar:

Kreativitet och innovation
 • Utveckla kreativa problemlösningstekniker
 • Identifiera och utforska nya affärsmöjligheter
 • Använda kreativitet för att skapa värde
Entreprenörskap och affärsplanering
 • Utveckla och pitcha idéer
 • Marknadsföring och varumärkesbyggande
Professionell självkänsla
 • Självkännedom och personlig utveckling
 • Kommunikations- och presentationsfärdigheter
 • Ledarskap och teamarbete
Nätverkande
 • Skapa relationer med branschexperter och mentorer
 • Lära av erfarenheter och goda exempel
 • Bygga ett nätverk för framtida möjligheter

 

Workshops

Workshop 1: Kreativ problemlösning och idégenerering med Susanne Ådahl, Yrkeshögskolan Arcada 

Workshop 2: Att historisera bilder med Sandra Waller, doktorand i nordisk historia vid Åbo Akademi och Johanna Ilmakunnas, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi, forskar om kulturhistoria och undervisar hur historiker kan använda bilder som källmaterial.

Hur använder man källkritik och analysförmåga när man tittar på bilder? Vad kan den historiska kontexten avslöja om en bild, och vad kan bilder avslöja om sin samtid?

Sandra Waller forskar om visuella framställningar av etniciteter och exotism i en finländsk nationalistisk kontext.

Workshop 3: Normkritisk analys och kreativ problemlösning tillsammans med genusvetenskap med Nina Nyman, doktorand i genusvetenskap vid Åbo Akademi

Workshopen behandlar bland annat en av genusvetenskapens klassiska frågor, nämligen hur kön görs. Vi kommer genom ett par övningar att analytiskt plocka isär könsnormer och titta intersektionellt på vad de består av i form av till exempel maktstrukturer kring etnicitet, klass, funktionalitet och sexualitet. Efter att vi övat oss på att ha en normkritisk blick kommer vi med hjälp av den att vidareutveckla era egna idéer.

Workshop 4: Affärsmodellering och presentationsträning med Fredrik Sirén, Arcada Business HUB

Program

08:30–09:00 Välkomstkaffe 

09:00–09:15  Inledningstal & introduktion till arbetsmetoden

09:15–09:45 Icebreakers

09:45–10:45 Workshop 1: Kreativ problemlösning och idégenerering

10:45–11:00 Paus 

11:00–12:00 Brainstorming session. Arbete i grupper kring problemställningen

12:00–12:45 Lunchpaus (lunch kan köpas billigt i Arcadas restaurang med studiekort!)

12:45–14:00 Paralellspår med Åbo Akademi Workshop 2 & Workshop 3

14:00–14:15  Paus, kaffeservering

14:15–15:00 Arbete i grupper kring problemställningen

15:00–16:00 Workshop 4: Affärsmodellering och presentationsträning

16:00–17:30  Presentationer, feedback, avslutning

Samarbetspartners

Kultursprint arrangeras i samarbete med Arcada Entrepreneurship Hub, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Karriärcenter Arabia, Yrkeshögskolan Arcada samt Åbo Akademi.

Kulturkarnevalen Online

Kulturkarnevalen Online

Foton och videon från suger till duger med Flickorna productions

Varför blir vissa bilder snygga och andra bara blä? I vårt labb kommer du få lära dig enkla tips för snygga foton och videor som folk orkar se. Ta gärna med egen kamera eller telefon så ska vi experimentera oss fram tillsammans! 

Vi är Emilia Wik och Elin Åsvik, och vi har känt varandra sedan högstadiet. Vi har studerat Foto & Klipp på Yrkeshögskolan Arcada, jobbat tillsammans och nu startat mediaföretaget Flickorna Ab. När vi inte jobbar hittar man Emilia i skogen eller med sina får, och Elin är antagligen i danssalen eller på resa.

 

Smink från ett kreativt perspektiv med Matilda Vaenerberg

Kulturkarnevalen ONLINE labbet Smink från ett kreativt perspektiv som sändes på vår Youtube den 21.3.2023! 

Här kan du bekanta dig med labbledare Matilda:

Hej, jag heter Matilda och jag jobbar som makeup artist. Mitt arbete handlar mycket om kreativitet och noggrannhet. Och i mitt labb ”Smink från ett kreativt perspektiv” tänkte jag gå igenom lite vem jag är, vad jag har gjort och ge lite tips, samt visa hur smink kan användas på ett mer kreativt  och annorlunda sätt.

kreativt smink Matilda vaenerberg

 

Labbet genomfördes i samarbete med Luckan Smartkultur.

 

 

2023

Kulturkarnevalen 2023 i Vasa

Drygt 220 ungdomar och volontärer samt 38 olika konstnärer och kulturarbetare deltog i karnevalen i Vasa.  Det fanns 18 labb och nya labb för karnevalen var bl.a väggklättring och OCR, julkul(tur), måla surrealistiskt med akryl och aerial hammock. Andra omtyckta labb som ordnades igen var bl.a K-pop, film, band, dj, musikal och matlagning. 

Axplock från karnevalen: det var favorit i repris med besökshundar, då deltagarna fick gosa med hundarna Rosie och Stella kvällstid. Tillsammans med Yle Skrattattack fick deltagarna göra TikToks och på karnevalsfesten fick man se historiens första Yle Skrattattack game show live. Den coola österbottniska duon GUN rappade loss på dialekt i sina hemstickade balaklavor.

Under året gjorde vi skolbesök, tillsammans med Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, och informerade om vår verksamhet. Därtill besökte vi olika evenemang där vår målgrupp befann sig och gjorde innehåll till sociala medier. Under året erbjöds en workshop online i konstsminkning. Kulturkarnevalen deltog också med några konstworkshopar i det av FSU arrangerade evenemanget Kulturkalaset för barn.   

Vi genomförde pilotprojektet Kultursprint i Helsingfors i samarbete med Arcada Entrepreneurship Hub, Karriärcenter Arabia, Yrkeshögskolan Arcada samt Åbo Akademi. Syftet med sprinten var att ge de unga en möjlighet att utveckla sina färdigheter och intressen inom konst, kultur och entreprenörskap. 

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse och personal arbetat med att ta fram  föreningens strategi för åren 2024-2030 där fokus är varumärke, marknadsföring, kontinuitet, innehåll och resurser. Visionen är ”att vara en inspirerande och inkluderande källa för konst- och kultur som är allmänt känd och eftertraktad bland svenskspråkiga ungdomar, vårdnadshavare och skolpersonal

2022

Kulturkarnevalens 20 års jubileum år 2022

Kulturkarnevalen firade 20 års jubileum år 2022 i Borgå. Det var skönt att få ha Kulturkarnevalen som vanligt och inte på distans som under coronaåren. Över 200 personer deltog och vi erbjöd 23 labb. Under karnevalen arrangerades tio kvällsprogram, konsert och en eldshow. 30 labbledare och 30 volontärer deltog.

Utöver jubileumsåret ordnades Kulturkarnevalen on Tour-Uleåborg, kulturkarnevalsdag i Sibbo, flera pop up evenemang och en skolturné till skolor i Svenskfinland. 

Under jubileumsåret deltog sammanlagt cirka 480 ungdomar i de olika programmen. Under skolturnén besöktes 65 skolor i Svenskfinland och tusentals skolungdomar tog då del av information om Kulturkarnevalen. Sammanlagt bidrog omkring 50 konstnärer och kulturarbetare med sitt kunnande. Samarbete skedde med  cirka 20 organisationer, föreningar eller kommuner.

Kulturkarneval 2022. 20 års jubileum i Borgå.
Deltagarna anländer och staffen hjälper dem att få deras deltagar lappar
Mermaiding lär sig att simma som en sjöjungfru
Averagekidlukes uppträdande på slutfesten

Foton: Frej Vuori

2021

Online & Offline

Till en början var det tänkt att Kulturkarnevalen 2021 skulle arrangeras i Borgå 11-13 november. Till följd av den rådande pandemin omorganiserades karnevalen flera gånger. Det fanns planer att anordna fysiska labb på åtta orter runt om i Svenskfinland. Slutligen i oktober månad fastslogs det att man skulle samla majoriteten labb i Grankulla 12-13 november. Det ordnades tolv labb i Grankulla, ett i Borgå, ett i Jakobstad, samt tre online. Online labben var även öppna för alla under 29 år, vilket var nytt för detta år.

Dessutom ordnades det ett labb för volontärarbetarna. Under labbet diskuterades Kulturkarnevalens 20-års-jubileum, vilket inträffar nästa år, och hur man skulle kunna uppmärksamma Kulturkarnevalens årsdag. Volontärer fick brainstorma och föra fram förslag som beaktar Kulturkarnevalens verksamhet. 17 volontärer deltog.

Invigningen och slutfesten sändes live på Youtube från Grankulla, där det deltog 52 ungdomar. Sammanlagt deltog 82 ungdomar.

Detta år var Kulturkarnevalens discordserver öppen för alla, så att även unga nyfikna, föräldrar och alumner kunde ta del av karnevalen. Servern förblir öppen under kommande år.

Scene performance
Scene performance
Guitarist on scene
Scene performance

Foton: Frej Vuori

2020

Kulturkarnevalen 2020 planerades att bli den 12-15 november i Smedsby skolcentrum i Korsholm. Under våren utlyste Världshälsoorganisationen en global pandemi, Covid -19, som resulterade i ett turbulent år. I början av sommaren 2020 gjordes alternativa förslag hur Kulturkarnevalen skulle kunna ordnas på hösten. Planerna ändrades flera gånger för att sedan resultera i en modell för en hybridkarneval med en del labb på fysiska platser och en del online. Onlineverksamheten skedde på kommunikationsplattformen Discord.

Labbet Filmkör i Grankulla 2020
Labbet Hip Hop dans i Lovisa 2020

Karnevalen förverkligades sedan lördagen den 14 november. Det ordnades ett fysiskt labb i Lovisa, Borgå, Grankulla, Åbo och två labb i Helsingfors samt 14 labb online. Invigning och ungdomarnas labbpresentationer skedde online på Discord, så att presentationer från de fysiska labben streamades men också så att online labben visade sina arbeten på plattformen. Kulturkarnevalen upprätthöll en karnevalsstudio i Korsholm, varifrån man direktsände med lättsamt program och presenterade de olika labbuppvisningarna. 80 ungdomar deltog i karnevalen.

Drag labbet i Borgå 2020
Staff under Kulturkarnevalen 2020 i Helsingfors

Mer bilder från karnevalen hittar du här

Foton: Frej Vuori

2019

Kulturkarnevalen 2019 i Ekenäs

I karnevalen i Ekenäs ordnades 33 labb och 17 olika kvällsprogram. Bland labben kan nämnas överraskningslabbet vars innehåll var hemligt tills karnevalen började. Labbet fick många anmälningar och blev uppskattat, bland annat fick man testa på vinterbad, vattensup, besök till loppis och gym och utöva svettiga motionspass. Sammanlagt 45 konstnärer var involverade i de olika labben och omkring 30 personer i kvällsprogrammen. 436 ungdomar deltog.

Flamenco danslabbet uppträder på scen på Kulturkarnevalen 2019

Nytt för det här året var idén att någon/några av volontärerna skulle fungera som konferencier.  Intresset för uppdraget var överraskande stort. Arrangören utsåg Elin Svedman från Närpes och Dan Cederlöf från Helsingfors till konferencierer för Kulturkarnevalen 2019. Nytt var också de terapihundar som fanns på plats under kvällarna och som deltagarna fick umgås med.
Under hösten genomfördes en marknadsföringsturné till utvalda skolor i Österbotten och Åboland.

Terapihunden Rosie klappas av ungdomar
Ungdomar dansar på karnevalsfest

Foton: Frej Vuori

2018

Kulturkarnevalen 2018 i Mariehamn

Karnevalen samlade 389 ungdomar från hela Svenskfinland och språköarna. Därtill stod 104 ungdomar i kö till karnevalen som inte kunde antas på grund av att arrangören hade budgeterat och planerat inkvartering och labb för 400 personer.

Ungdomar på viking grace på väg till kulturkarnevalen i Mariehamn 2018
Kvällsaktiviteter på stan i Mariehamn under Kulturkarnevalen 2018
Staff vid infodisk Kulturkarnevalen 2018
Ungdomar sitter i lotusställning under en yogatimme på Kulturkarnevalen
Pardans labbarbete Mariehamn 2018
järnsmide

Det ordnades 25 labb inom dans & rörelse, form, musik, ordkonst, multimedia och scenkonst samt 20 olika kvällsprogram. Därtill erbjöds tre drop in labb på söndagen. Sammanlagt 39 konstnärer var involverade i de olika labben och omkring 45 personer i de andra programmen, som arrangerades i samarbete med olika föreningar och institutioner.

Gitarrsolo
Cirkuslabbet uppträder Kulturkarnevalen i Mariehamn 2018
Ungdomar dansar på Kulturkarnevalens karnevalsfest 2018
Band uppträder på Kulturkarnevalen 2018 i Mariehamn

Foton: Frej Vuori

2017

Kulturkarnevalens 15-årsjubileum 

2017 firade kulturkarnevalen 15 år, samtidigt som vi även hyllade Finland 100 år! Karnevalen hölls i Karleby, vart deltagarna åkte tåg. Vi erbjöd 28 labb och tio olika kvällsprogram. Kulturkarnevalen kulminerade i  en jubileumsgala med labbuppvisningar, utställningar, inbjudna gäster i karnevalssoffa, mingelmat och jubileumsfyrverkeri.  

Sammanlagt 42 konstnärer var involverade i de olika labben och omkring 30 personer i de olika kvällsprogrammen.
 

KAJ skriver autografer på Kulturkarnevalen 2017

Den österbottniska humor- och musikgruppen KAJ uppträdde på jubilemsfesten. 

Ballongsläpp Kulturkarnevalen 2027

Och så hade vi ballongsläpp! 

Foton: Frej Vuori

2016

Kulturkarnevalen 2016 i Grankulla

Kulturkarnevalen anordnades för tredje gången i Grankulla och datumen var 17-20 november. Pilotsatsning för 2016 års upplaga av karnevalen var ett skolutbyte där ett visst antal ungdomar i årskurs 8 och 9 gavs möjligheten att byta skolmiljö i några dagar och samtidigt delta i ett kvällslabb, som presenterades under Kulturkarnevalen. 

Årets karnevalen bestod av 29 olika labb för ungdomar, ett lärarlabb och ett labb som arrangerades under karnevalsveckan för deltagare i skolutbytet. Några exempel på labb var mangateckning, dancehall, Imitation, horror, e-sport och programmering.  Även ett labb med temat ”Så blir du nästa stora poddare” arrangerades i samarbete med radio x3m. 

Den finlandssvenska artisten Benjamin uppträdde på karnevalsfesten. 

346 ungdomar och 18 lärare i Kulturkarnevalen.

Gusse vid banderoll 2003 på KK 2006 i Grankulla
uppträdande 2016
Gusse på scen 2016

Foton: Frej Vuori

2015

Kulturkarnevalen 2015 i Kimitoön

KK2015
2015

Det här året ordades karnevalen på två orter för första gången, eftersom programpunkter arrangerades både i Kimito och i Dalsbruk på Kimitoön. Under karnevalen ordnades 31 labb och 19 kvällsprogram. Irländsk dans, footbag, tagtool, showgospel och cosplay var några av det här årets labb. 

Målet för labbpresentationerna var att uppmuntra till samarbete mellan de olika labben. Målet uppfylldes genom att labben improvisation och skrivmaskin samarbetade med varandra och gjorde en gemensam slutpresentation. Likaså DJ- och VJ-labbet samarbetade under karnevalsdagarna, vilket kulminerade i en gemensam presentation som alla karnevalsdeltagare gavs möjlighet att delta i. 

KK-estraden var ett helt nytt programinslag i år. Deltagarna hade i förväg fått meddela om uppträdande och några band tog tillfället i akt och uppträdde bl.a pargasbandet Another Wasted Night , Das Bænd från Dalsbruk, några unga dansare visade också sina talanger och så utförde Kulturkarnevalens konstnärliga ledare ett trolleritrick. Därtill gjorde FSS dagligen KulturKrafs - en tidning som deltagarna hade fått lämna in bidrag till. 

Det finlandssvenska bandet Green Light District uppträdde på karnevalsfesten. 

Eld 2015

Foton: Frej Vuori

2014

Kulturkarnevalen 2014 i Vasa

År 2014 ordnades karnevalen för första gången i Vasa. Deltagarna erbjöds 35 olika labb inom dans & rörelse, form, musik, ordkonst, multimedia och scenkonst i vilka sammanlagt 48 professionella konstnärer involverades. Det ordnades bland annat labb i: Shaolin kung-fu, quidditch, poledance, 60-tals studio, life hacking och robot.

 

Labbpresentation Quidditch Kulturkarnevalen 2014 i Vasa
Labbpresentation i Quiddith
Labbpresentation poledance Kulturkarnevalen 2014 i Vasa

 

Det ordnades 15 kvällsprogram i samarbete med olika föreningar och institutioner. Kulturkarnevalen 2014 besöktes av drygt 450 ungdomar från olika delar av Finland. 

På lördagen efter karnevalsfesten uppträdde även den finlandssvenska artisten Krista Siegfrids med sitt band.  

Nytt var utvecklande  av Kulturkarnevalens webbapp, som togs i bruk på hösten. Genom inloggning kunde deltagare, labbledare och staff ta del av kartor, karnevalsmeny och tidtabeller via appen.

Kulturkarnevalens logo 2014 Vasa
2013

Kulturkarnevalen 2013 i Lovisa 

Den elfte Kulturkarnevalen av stapeln 7-10 november i Lovisa. Man ordnade 31 labb samt 3 drop in labb. Karnevalen bjöd även på ett lärarlabb, i vilket 13 lärare från Lovisa deltog. 426 ungdomar deltog. 

Ett mål för den elfte kulturkarnevalen var att erbjuda några tvärkonstnärliga labb samt ge deltagarna möjlighet till att delta i fler kombinationslabb. Ett exempel på kombinationslabb som ordnades detta år var sjömanshantverk, där deltagarna ena dagen fick testa på sömnad av segel och andra dagen bekanta sig med träbåtsbygge samt tillverkning av hantverk utav olika repmaterial. Andra labb som ordnades var bl.a. cajunmusik och zydeco, the Beatels labb, bildkonstverkstad, eldkonst och astronomi. 
 

2013
Karnevalsfest 2013

Under karnevalen arrangerades en jubileumskonsert för att uppmärksamma att det förflutit 40 år sedan Pink Floyds album Dark Side of the Moon släppts. Konserten gick under samma namn som albumet.

Karnevalsfest 2013

Foton: Frej Vuori

2012

Kulturkarnevalens 10-årsjubileum i Karis 

År 2012 arrangerades den tionde Kulturkarnevalen och då erbjöds en jubileumskarneval med ett mer varierat programutbud än tidigare år. Karnevalen gick av stapeln den 8-11 november i Karis. Omkring 500 ungdomar, 54 labbledare och 51 volontärer deltog. 

Det arrangerades 32 olika labb och 4 olika kombinationslabb och kvällstid erbjöds två drop in labb och nio kulturrum.  Bland labben kan nämnas afrikanska rytmer & karibiskt måleri, dancehall, lyrical jazz, expressivt måleri, indierock, steel pan, blogg, estradpoesi, stumfilm och magi som var helt nya labb för året. Kulturkarnevalens frivilliga kvällsaktiviteter, kulturrum och drop in labb, (bl.a. debattrum, open stage, miljöcafé, livekaraoke och breakdance) var även omtyckta och välbesökta aktiviteter.

En extra satsning på deltagarnas säkerhet och trygghet gjordes under karnevalen 2012. Detta genom att ha säkerhetsvakter med Första hjälpen kunnande på plats dygnet runt.

Jubileumskarnevalen firades med extra karnevalsprogram då den finlandssvenska beatboxaren Felix Zenger deltog i invigningen av karnevalen medan den finlandssvenska hip hop artisten Redrama  gav en uppskattad spelning under karnevalsfesten. Därtill visades en färgsprakande jubileumsutställning med alster som producerats i olika labb under de gångna åren. Alla deltagare fick skriva sin hälsning till Kulturkarnevalen på en stor T-skjorta, ihopsydd av tidigare års T-skjortor. Under karnevalsfesten bjöds alla deltagare på jubileumscupcake. 

Jubileumsåret till ära så utlystes under våren 2012 en låtskrivartävling bland skolungdomar i Svenskfinland. Vinnarbidraget, skrivet och framfört av gymnasieelev Mikaela Stoor från Malax, presenterades på jubileumskarnevalen.
 

Plansch tionde Kulturkarnevalen 2012
2011

Kulturkarnevalen 2011 i Närpes

Kulturkarnevalen 2011 arrangerades under fyra dagar i november i Närpes. I karnevalen deltog 492 ungdomar från hela Svenskfinland och språköarna samt 50 elever från årskurs 5-6 i Närpes.  Det fanns  42 olika labb.  En nyhet i år var så kallade mini labb för årskurs 5-6. Minilabben pågick en dag och riktade sig till elever från årskurs 5-6 i Mosebacke skola i Närpes. Sammanlagt 60 konstnärer och pedagoger var involverade i de olika labben. Bland labben kan nämnas bollywooddans, Kalarippayattu – en fornindisk stridskonst, drill, balkanmusik, soundpainting, inredning och gycklarteater. Ungdomar från Närpes  visade teaterföreställningen ”Vem vill bli normal?”  under karnevalens första kväll. Efteråt bjöds det på tomater från Närpes grönsaker. Närpes kultursekreterare Lasse Eriksson deltog i invigningen av karnevalen, med en humoristisk introduktion i närpesiskan. Ungdomar från olika håll av Svenskfinland fick en rolig inblick i hur man talar närpesdialekt. Mellan talen uppträdde Närpes Skolmusikkår och Drillflickorna.  

I väntan på Invigning av Kulturkarnevalen 2011 i Närpes

 

Clownlabbet

Foton: Frej Vuori

2010

Kulturkarnevalen 2010 i Borgå

500 ungdomar och 72 lärare deltog i karnevalen. 

Programmet bestod av 40 olika labb, allt från fäktning och ståuppkomik till teckenspråk och ensemblesång. Sammanlagt 61 konstnärer och pedagoger var involverade i de olika labben. Nya labb var bland annat keltisk musik, komp & stomp, kustomisera din cykel  och  commedia dell’Arte.  Nytt för året var att deltagaren vid anmälan skulle uppge om den ville äta kött eller vegetariskt. Från arrangörshåll var det ett försök att uppmuntra till en miljömässigt mer hållbar livsstil.

Under året gjordes en stor satsning på evenemangets branding och webbsajten utvecklades och blev en modern sajt med tillhörande sociala medier. 

t-shirt 2010
2010
2009

Kulturkarnevalen 2009 i Pargas

Det här året var karnevalen fyra dagar i och med att den inleddes redan en torsdagkväll. Det fanns 38 olika labb, allt från orientalisk dans och ståuppkomik till eldkonst och musikdramatik. Årets lärarlabb var: Drama i skolan i samarbete med  Svenska modersmålslärarförening i Finland SMLF. Sammanlagt 52 konstnärer och pedagoger var involverade i undervisningen. Bland annat följande labb arrangerades för första gången: bailatino, step & body percussion, lindy hop, heavy metal, bluegrass, modist, skulptur, luffarslöjd, eurytmi och fantasy. 

Kulturkarnevalen hade en annorlunda start jämfört med tidigare år i och med att deltagarna anlände kvällen före labbarbetet inleddes. Deltagarna informerades om många viktiga praktiska arrangemang, allt från tidtabeller till hur man skulle sköta sin handhygien för att motverka influensa. Det visade sig vara lyckat med denna ”byråkratiska” information vid detta tillfälle. Det mest positiva med detta var att invigningen på så vis "befriades" från informationspaketet. Deltagarnas kulturkarnevalsstämning höjdes också med några interaktiva övningar. Samlingen avslutades med en medryckande föreställning av slagverksteatergruppen Komodo från Sverige.  

Lördagens karnevalsfest avslutades med Eldlabbets presentation, vilken blev lyckad med eldjonglering ute i mörkret vis skolcentret i Pargas. Sedan invaderades scenen i gymnastiksalen av det lokala bandet ”TV-licence unpaid”. Festen avslutades med ett ljudligt och ljusrikt disco med dj:ande av AP Sound, bestående av FSS:arna Frej Vuori, Jakhob Tjäder och Toto Andersin.

Nytt för året var att Kulturrummen ordnades under två kvällar. Det erbjöds 16 olika Kulturrum, som arrangerades av FSS, DUNK, Folkhälsans Förbund, UngMartha, Sydkustens Landskapsförbund, Ungdomscentralen - Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet och Teaterhögskolan- Svenska institutionen för skådespelarkonst. Bland kulturrummen fanns till exempel följande: Pimp my KK-skjorta & bag, Debatt, Avslappning, Konventionskonst, SingStar, Guitar Hero, Dansmatta, Nintendo Wii Sports, Kreativa hörnan, Ta ett eget kulturkarnevalsfoto, Gör din egen crêpes!, Improvisera tillsammans med Teaterhögskolans studerande. 

Det nya var också satsningen på de volontärer som ingick i Kulturkarnevalens personalstyrka under själva evenemanget. Volontärerna var aktiva i bl.a. Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf eller ungdomar som själva deltagit i karnevalen. För volontärerna anordnades en utbildning några veckor före karnevalen i Pargas. Utbildningspaketet omfattade bl.a, första hjälp, gruppdynamik och förebyggande arbete för könsmobbning. Ett nytt inslag under Kulturkarnevalen 2009 var samarbetet med Folkhälsan, som hade ungdomsledare på plats under karnevalen.

2008

Kulturkarnevalen 2008 i Jakobstad

Kulturkarnevalen 2008 var den sjätte i ordningen och det var första gången den ordnades på sommaren. Denna gång blev det en fyra dagars sommarkarneval den 4-7 augusti i Jakobstad. Karnevalen samlade omkring 550 deltagare från hela Svenskfinland.  

parad jakobstad

Bakgrunden till en sommarkarneval bottnar sig i den feedback som framkommit ur deltagarnas utvärderingar. Det framkom att en del ungdomar gärna skulle se att karnevalen sträckte sig över en längre tid så att man bättre skulle hinna förkovra sig i sitt labb, men också för att knyta djupare kontakter med andra karnevalsdeltagare. Många hade också efterlyst labb som anknyter till miljö och natur, möjlighet att testa på flera labb och att delar av karnevalen skulle kunna anordnas utomhus. 

Clownhopp

Eftersom Kulturkarnevalen alltid hade arrangerats i slutet av november hade det inneburit att arrangörerna varit beroende av stora fungerande skolcentrum och andra inomhuslokaler. Genom att arrangera en sommarkarneval kunde deltagarkapaciteten utökas tack vare att skolorna stod tomma och vissa labb kunde förverkligas utomhus. Mot denna bakgrund ville vi utveckla karnevalen innehållsmässigt och öka deltagarantalet samt att testa att förlänga karnevalen med en dag och för att praktiskt möjliggöra detta ordnades karnevalen under sommaren.

Det fanns  47 olika labb, allt från kinesisk stagefighting och indisk dans till beatbox och sjömanskap. Andra labbnyheter var:  järnsmide,  installation och aktivism, skräpkonst, möbeldesign, streetart & skateboard, locking, clownhop, trolleri och äventyrslabb. Några av labben var drop-in labb som även riktade sig till stadens invånare övriga intresserade.  Årets försök med drop-in labb var uppskattat. Många av deltagarna deltog för första gången i karnevalen.  

Sommarkarnevalen invigdes på After Eights innergård. Invigningen kulminerade i en stor parad, under ledning av FSS ordförande Hanna Backman, då alla deltagare tillsammans manifesterade för mera konst och kultur i skolan. Paraden leddes av ”The Balkan March Band”. Avslutningsvis släpptes hundratals färggranna ballonger, med olika kulturhälsningar, iväg upp i skyn. FSS var initiativtagare till manifestationen och idén var att belysa vikten av konst och kultur för eleverna. Genom manifestationen hoppades vi kunna uppmärksamma att kultur är betydelsefullt på en mängd olika plan, inte minst i undervisningen i skolan.  

Efter karnevalsfesten med labbpresentationer tågade alla tillsammans till sina skolor för övernattning. På vägen genom Skolparken kunde alla beskåda lanternor som lyste stämningsfullt i parkens damm för att påminna om Hiroshima-dagen. Lanternorna hade producerats i kulturrummet ”Tillverka din egen lanterna.”

Karnevalen avslutades med en gemensam lockingdans, som leddes av labbledare Teemu Korjuslommi. En flicka kom spontant fram till arrangörerna och framförde sitt tack med orden: ”Det har varit mitt livs fyra roligaste dagar!”

År 2008 skildes Kulturkarnevalen administrativt från Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, genom att man grundade Föreningen Kulturkarnevalen r.f. som sedan upptogs i föreningsregistret i mars 2009 

parad
2007

Karnevalens femårsjubileum i Grankulla 2007

Kulturkarnevalen pågick under tiden 16-18 november 2007 och samlade rekordmånga deltagare; 530 ungdomar från hela Svenskfinland. Kulturkarnevalen erbjöd 39 olika labb, allt från rap och orientalisk dans till lampdesign och filosofi. Nya labb för året var bland annat dj, rockvideo, bokbindning, dessert, grafisk design, performance och lajv.

Anmälningstiden inleddes i början av september och inom en dag var alla 500 platser fyllda och nästan 200 ungdomar köade för en karnevalsplats. Det var en enorm trafik på Kulturkarnevalens webbplats några timmar efter att anmälningen inleddes. Arrangören beslöt att utöka antalet platser genom att ta in fler deltagare till en del labb samt att utvidga karnevalen med ett labb. 

De lampor som designades i lampdesignlabbet lyste vackert upp gymnastiksalen under karnevalsfesten. Ungdomarna i ljud- och ljuslabbet skötte tekniken under karnevals- och avslutningsfesten. DJ-labbets deltagare ansvarade för DJ:andet under lördagen. Femårsjubiléet till ära bjöd Eldfolket"(Tulikansa), bestående av Jonas Runeberg och Robert Winqvist på en fängslande eldshow. 

Nytt för i år var att ungdomarna kunde köa till en karnevalsplats, vilken som helst eller stå i kö till ett specifikt labb, precis som tidigare år. Kulturkarnevalens finansiering utökades med understöd från Undervisnings- och kulturministeriet. 

Deltagarcitat ”Alla godkändes och respekterades”, ”Väldigt finlandssvenskt –positiv till tusen”. 

logo 2007
2006

Kulturkarnevalen 2006 i Pargas 

Redan från starten av den första karnevalen 2003 så var tanken att karnevalen ska cirkulera mellan de olika regionerna i Svenskfinland.  År 2006 var det Åbolands tur att stå för värdskapet. Kulturkarnevalen 2006  gick av stapeln den 17-19.11 i Pargas och blev återigen en riktig succé, då nästan 500 deltagare var på plats. Nytt för året var att svenska språkbadsklasser bjöds in för att delta i karnevalen. Kulturkarnevalen bestod av 34 labb för ungdomar och två lärarlabb.  Bland labben fanns adrodans, animation, capoeira, dragking, microfilm, moralfilosofi, radio, sketch och världsmusik & trummor. 

Ungdomar från DUNK deltog i invigningen med musikalen Loud'n'proud.

Efter alla labbuppträdanden  på lördagskväll var programmet fritt med banduppträdande (ungdomsband från Nagu) och disco.

Under söndagens avslutning presenterade sig labbet Världsmusik & trummor labbet genom att ha ”öppet hus” och många deltagare testade de olika trummorna. Parkourlabbet inbjöd också till ”öppet hus” och intresset var stort för att testa det perfekta flytet genom att röra sig så smidigt som möjligt över hinder. Deltagarna i manuslabbet arrangerade pjäsläsning för en mindre publik och retoriklabbet debatterade ”Dödsdom-rätt eller fel?”.  Labbet i musikimprovisation ”musicerade” under karnevalen på olika platser, i matkön osv.  En del av dragkinglabbets deltagare syntes som unga män under stora delar av karnevalen. Tidningslabbet presenterades i form av en sida i Åbo Underrättelser  den 21.11.2006.   

2005

Kulturkarnevalen 2005 i Korsholm 

År 2005 arrangerades Kulturkarnevalen för första gången i Österbotten. Karnevalen gick av stapeln den 18-20.11.2005 i Smedsby, Korsholms skolcentrum.

Kulturkarnevalen bestod av arbete i 33 olika labb för ungdomar och två lärarlabb. Bland labben fanns till exempel salsa, webbdesign, nordiskt klanglabb, filosofi, revy, tal och drömimprovisation. Dramainstruktörsstuderande från Svenska Yrkeshögskolan scenkonstlinje fungerade som assistenter i en del labb. 
 

2005
Sprayfärg 2005

Kulturkarnevalens målsättning att få 500 deltagare förverkligades i teorin. Då anmälningstiden gick ut var alla 500 platser fyllda och ett fyrtiotal stod i kö. Emellertid kom 54 personer att annullera sina platser i sista stund, eller dök helt enkelt inte upp. Detta var beklagligt med tanke på att få av de som stod i kö kunde ta platsen på så kort varsel. Detta är något som skulle förbättras till nästa år, till exempel genom att klart marknadsföra att anmälan är bindande. 
 

Kulturkarnevalen webbplats utvidgades med ett anmälningsformulär och ett diskussionsforum. Det fanns två diskussionsforum som var i flitig användning både före och efter karnevalen, ett för allmän diskussion och ett för diskussion angående förberedelseuppgifterna. All information om karnevalen fanns också på webben och även anmälan till karnevalen gjordes på hemsidan. En del alster, bland annat låtarna, ljudfilerna och filmerna som producerades under karnevalen kunde laddas ner från sidan. 

FSS ansvarade för programmet under fredagskvällen med hjälp av DUNK och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Programmet utgjordes av så kallade ”kulturrum”, där man bland annat kunde ägna sig åt karaoke, folkdans, sällskapsspel, kuddkrig, litteratur, teater, film och tygtryck. Före kulturrummen tog vid uppträdde en svensk duo vid namn MonoMono. På lördagens kvällsfest uppträdde Vasa-bandet Blackbird. 

fest

 

2004

Kulturkarnevalen 2004 i Grankulla

Kulturkarnevalen arrangerades igen i Grankulla under tre dagar och Eva-Helén Ahlberg anställdes som producent. 

Följande målsättningar fastställdes: 
- utvidga karnevalen både innehållsmässigt och  öka deltagarantalet 
- ge finlandssvenska skolungdomar en möjlighet att träffas i kulturens tecken och erbjuda ett högklassigt program 
- deltagarna får uttrycka sig språkligt och konstnärligt
- erbjuda en atmosfär av respekt, ödmju

khet och öppenhet utan tävlingsmoment
- deltagarna har roligt och knyter nya kontakter över regiongränserna. 
-  kompetenta och pedagogiska labbledare
- att ungdomarna förbereder sig för arbetet i de olika labben inom ramen för den ordinarie skolundervisningen.   
- locka fler pojkar och det genom att erbjuda labb som vi tror intresserar dem 
- ha åländska deltagare 
- inbjuda elever från yrkesinstitut

Konceptet utvidgades och labben utökades och omfattade ett bredare kulturområde än föregående karneval. Kulturkarnevalen förlängdes så att programmet även pågick under söndagen. 

Kulturkarnevalens målsättning att få 300 deltagare förverkligades med bravur. Då anmälningstiden utgick i oktober hade 420 ungdomar anmält sig. Inom arbetsgruppen fördes diskussioner om huruvida det fanns kapacitet att anta alla anmälda, hur det stora deltagarantalet skulle inverka på kvaliteten, hur säkerheten skulle övervakas samt behovet av tilläggsfinansiering. Man enades om att anta 400 personer. Kulturfonden beviljade ett tilläggsanslag. Med mycket kort varsel utökades karnevalen med tre improvisationslabb, gruppstorlekarna utökades och det sattes in fler transporter från Österbotten, Åboland och Helsingfors  och nya diskussioner födes med skolcentrumet, försäkringsbolag och andra involverade.  

Kulturkarnevalen 2004 bestod av 26 labb och ett lärarlabb. Låtskrivning, video, foto, capoeira och street var de populäraste labben. 

Serieteckning 2004
Serieteckningslabbet 
Teatermask 2004
Utställning av teatermasker

Det var stor geografisk spridning bland deltagarna. Från Kronoby till Kristinestad i Österbotten, från Lovisa, Borgå, Sibbo, Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Ingå och Sjundeå i Nyland. Åboland representerades av ungdomar från Åbo, Pargas, Dahlsbruk och Västanfjärd.  Språköarna Tammerfors och Björneborg var också representerade. En stor grupp ålänningar deltog också. De representerade Godby högstadieskola, Ålands Lyceum och Brändö grundskola.  

En webbmaster anställdes för att designa marknadsföringsmaterial (logo, broschyrer och affischer) och framställande av Kulturkarnevalens första webbsida. Hemsidan hade över 3300 besökare. Låtskrivare Marcus Granberg gjorde Kulturkarnevalens jingel.

Under karnevalsavslutningen höll Riksdagsledamot Astrid Thors ett tal där hon betonade betydelsen av kultur för unga och tackade arrangörerna för ett strålande arbete.   

Projektägare var Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. och Svenska Modersmålslärarföreningen rf. SMLF i samarbete med Svenska Yrkeshögskolans utbildningsprogram i scenkonst. Svenska Kulturfonden, Grankulla stad, Handelsbanken, Viking-Line, Ingman finansierade och sponsorerade. 

 

Staff 2004
Staff redo för servering av mellis

 

2003

Kulturkarnevalen 2003 i Grankulla

Historiens första Kulturkarneval arrangerades vid det svenska skolcentret i Grankulla den 7-9 november 2003. 

Huvudman var Finlands Svenska Skolungdomsförbund  rf. FSS. Svenska Kulturfonden stod för finansieringen. Initiativtagare var skådespelare Mikael Andersson. Idén var att skapa en motsvarande karneval till Stafettkarnevalen på kulturens område. Genom en kulturkarneval skulle ungdomarna bl.a få leka med det svenska språket, vidga sitt ordförråd och  skapa nya sociala kontakter. Ungdomarna deltog i olika workshops med tyngdpunkten på teater. 

Den första karnevalen samlade cirka 85 ungdomar från ett 15-tal högstadier och gymnasier i Svenskfinland.

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

 

Illustration av en laptop