Kulturkarnevalen - ett evenemang för ungdomar

Kulturkarnevalen är en en festival för ungdomar i åldern 13-19 år. Kulturkarnevalen vill skapa kulturupplevelser bland unga på svenska och erbjuda deltagarna möjlighet att prova på olika konstformer. Evenemanget ordnas årligen i november, sedan år 2003 på olika orter i Svenskfinland.

Kulturkarnevalen 2024 vill du bara inte missa! En karneval fullspäckad program, roliga labb, bra feelis och trevliga typer från hela Svenskfinland. Mer info om årets karneval publiceras här snart!

Se feelisen HÄR från Kulturkarnevalen i Borgå 2022 och Kulturkarnevalen ON TOUR Uleåborg HÄR !

VAD HÄNDER

Under fyra dagar i november bjuder vi på olika labb (workshopar) inom olika konstformer, aktiviteter, konsert och härligt avslappnande karnevalhäng med andra ungdomar! 

VAD ÄR LABB?

Du anmäler dig i förväg till ett labb (workshop). Det finns labb inom scenkonst, musik, dans & rörelse, multimedia, bildkonst osv. 

Om det labb (workshop) du helst skulle vilja delta i är fullbokat då du anmäler dig, kontakta [email protected] för att ställa dig på väntelista.

 

KVÄLLSAKTIVITETER & DROP IN

Det finns olika olika drop in aktiviteter att delta i kvällstid i samarbete med våra samarbetspartners. 

Mera info finns här.

INKVARTERING

Deltagarna övernattar i klassrum i skolan. Det finns rum för flickor, pojkar samt icke könsspecificerade rum. Ta med liggunderlag eller luftmadrass samt täcke och kudde för övernattningen.

TRANSPORTER

Samtidigt som du anmäler dig kan du meddela om du behöver transport och varifrån. Till karnevalen i november ordnas busstransport från olika orter runtom i Svenskfinland.    
 

ANMÄLNING  & AVGIFTER

Anmälan till Kulturkarnevalen öppnas den 21.9 och är öppen fram till 6.10. 

Via Anmälan-knappen linkas till biljettbokningssystemet Eventbrite, där du bokar din plats. Biljetten kan betalas med kredit- eller betalkort eller så så sänder vi faktura. Ifall du väljer att betala med kort ska du ha det redo vid anmälan. Ifall du väljer faktura får du den på posten tillsammans med ditt deltagarbrev. 

Biljettpriset är 60 € + 5,32 € för Eventbrites serviceavgift. 

Rabattkoder

Om du har en rabattkod ska du använda den i början av anmälan.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, har skickat en rabattkod på 10 € till alla sina medlemmar inför anmälan, du ska ha blivit medlem i FSS på skolungdom.fi  innan anmälan för att få rabattkoden. 

Vi ger inte rabatt i efterhand om du glömt använda din rabattkod, så var nogrann vid anmälan. Märk att ifall du avbokar ditt deltagande returnerar inte Eventbrite sin serviceavgift.

Endast en rabattkod per anmälan kan användas.

I avgiften ingår ALLT, dvs resor, program, logi i skolan och mat under karnevalen.

Kontakta kontakt(at)kulturkarnevalen.fi om du inte deltar i Kulturkarnevalen. Ifall du avbokar ditt deltagande efter 19 oktober är du tvungen att betala hela deltagaravgiften. Vid avbokning efter den 19 oktober eller om du inte dyker upp på Kulturkarnevalen alls, debiterar vi hela deltagaravgiften, om du inte meddelar oss att du blivit sjuk och har sjukintyg att visa. Vid avbokning återbetalar Eventbrite inte serviceavgiften 5,32€.

FÖR ALLAS TRIVSEL

Kulturkarnevalen är ett drogfritt evenemang. Kulturkarnevalens alla aktiviteter är helt fria från alkohol och droger. Vi tolererar inte att någon dricker alkohol eller tar droger under sin vistelse under Kulturkarnevalen eller på resan till och från karnevalen.   

Upptäcker vi att någon deltagare brutit mot detta kommer vi att kontakta anhöriga och så fort som möjligt skicka hem deltagaren. En sådan hemresa bekostas av deltagaren själv, eller dennes vårdnadshavare. Skolområdet är en rökfri zon.

Under Kulturkarnevalen ansvarar vaktbolaget Sokol Security i första hand om säkerheten på karnevalsområdet. Kulturkarnevalen har i många år samarbetat med Sokol och vi är glada att kunna ha med oss pålitliga och trevliga vakter! Sokol Security ansvarar även för första hjälpen under Karnevalen. 

På karnevalen finns även volontärer, staffisar som finns till för att hjälpa och guida dig. Bland staffen hittar du även tillitspersoner du kan vända dig till ifall du mår dåligt eller behöver prata. Du kan även vända dig till staffen ifall du upptäcker trakasserier eller dåligt beteende under karnevalen.

KULTURKARNEVALENS PRINCIPER FÖR TRYGGARE RUM

På Kulturkarnevalen följer vi principer för tryggare rum i all vår verksamhet och alla våra evenemang. Vi uppmuntrar alla deltagare att aktivt skapa en atmosfär där andras säkerhet och välbefinnande prioriteras. Låt oss ta hand om varandra!

  • Respektera andra personers fysiska och psykiska tillstånd: Du kan inte veta en annan persons gränser utan att fråga. Be om samtycke innan du till exempel rör en annan person. Lyssna och ändra ditt beteende, om någon gör dig medveten om att ditt beteende gör dem obekväma.
  • Respektera alla, gör inte några antaganden: Gör inte antaganden om någons sexualitet, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund, funktionsförmåga eller hälsa. Respektera pronomen och namn. Var medveten om dina egna privilegier.
  • Ingen kroppsdiskriminering: Kommentera inte andras kroppar. Undvik också kommentarer om andras matportioner och ätande.
  • Respektera andras åsikter, erfarenheter och avvikande synpunkter: Håna, förnedra eller frys inte ut någon och förlöjliga inte någon genom det du säger, genom ditt beteende eller genom dina handlingar.
  • Ta ansvar för dina handlingar och ditt beteende: Var medveten om att dina handlingar påverkar andra människor även om du har goda avsikter.
  • Ge plats: Försök se till att alla har möjlighet att delta i diskussionen. Kör inte över andras åsikter och låt alla tala. Respektera också andras privatliv och behandla känsliga ämnen med respekt.
  • Ingrip i trakasserier: Om du bevittnar trakasserier fråga den som blivit trakasserad om hen vill ha hjälp eller stöd. Var inte bara en utomstående betraktare.

Om du blir vittne till trakasserier eller annat osakligt beteende, är det var och ens ansvar att ingripa. Alla former av trakasserier är, naturligtvis, förbjudna i Kulturkarnevalens verksamhet. Om du upplever trakasserier eller annat osakligt bemötande, eller om du inte är säker på att det är frågan om trakasserier kan du alltid kontakta staffen, tillitspersonen eller Kulturkarnevalens produktionsteam. Vi gör vårt bästa för att vår verksamhet ska vara trygg för alla, och vi tar gärna emot respons om det och lyssnar på deltagares tankar och åsikter.

På Kulturkarnevalen arbetar personer som har fått utbildning i att upprätthålla principerna om tryggare rum och som hjälper dig om du utsätts för olämpligt beteende eller trakasserier. Du känner igen vår staff på deras stafftröjor. Du hittar staffen vid infodiskarna eller i karnevalskansliet. På din namnbricka hittar du kontaktuppgifter till staffen och säkerhetspersonalen.

Meddela staffen om du utsätts för trakasserier. Vår staff och tillitsperson hjälper och stöder dig i eventuella trakasserisituationer. Till staffens uppgifter hör också att hänvisa trakasserisituationer till produktionsteamet. Om situationen inte går att lösa på annat sätt, avlägsnas personen som uppfört sig olämpligt från evenemanget på ett finkänsligt sätt som inte väcker uppmärksamhet.

Regler för respektfulla och rättvisa diskussioner

Alla har rätt att ha sin egen åsikt, men det är också viktigt att tänka på hur vi uttrycker oss. I samhället finns det olika maktstrukturer, vilket betyder att vissa personer ibland har det lättare att prata och bli hörda än andra. Det är viktigt att vi är medvetna om det när vi diskuterar.

När vi talar med varandra är det bra att vara öppen för att lära sig nya saker, respektera varandra och förstå att vi alla har olika kunskaper och erfarenheter. När du talar, tänk på vad du vet och vem du representerar, och se till att alla får en chans att prata.

För att göra våra diskussioner trevliga och rättvisa, ska du undvika:

- Att göra antaganden kring saker om människor eller grupper baserat på hur de ser ut eller var de kommer ifrån.

- Att sprida stereotyper, eller förutfattade meningar, om människor eller grupper.

- Att säga elaka eller kränkande saker om människor eller grupper.

- Att ifrågasätta någons kunskap eller intelligens baserat på personliga egenskaper.

- Att skälla ut någon annan eller kommentera på deras personliga egenskaper; vi diskuterar ämnen och olika åsikter och håller oss till saken.

Dessa regler gäller både när vi pratar och när vi kommunicerar på andra sätt, till exempel genom texter, gester eller symboler. 
 

Om du deltar i en diskussion:

- Säg ifrån om någon bryter mot reglerna, även om det inte riktas mot dig.

- Uppmuntra andra och se till att alla får en chans att prata.

- Försök förstå din egen position i förhållande till andra, och agera medvetet om det.

 

Källhänvisning:

Allians för ungdomsarbete. (n.d.). Principer för ett säkrare utrymme och regler för diskussioner fria från hatpropaganda. Tillgänglig på: https://nuorisoala.fi/pa-svenska/principer-for-ett-sakrare-utrymme-och-regler-for-diskussioner-fria-fran-hatpropaganda/ [Hämtad: 6 juli 2023].

Ombudsmannen för likabehandling. (n.d.). Anvisningar för ett tryggt rum. Tillgänglig på: https://yhdenvertaisuus.fi/sv/anvisningar-for-ett-tryggt-rum [Hämtad: 6 juli 2023].
 

KULTURKARNEVALEN SOM EN KURS?

Vi önskar att man på andra stadiet funderar på möjligheten att erbjuda deltagande i Kulturkarnevalen som en tillämpad kurs. Under åren har många hundra studerande begärt kursintyg efter avslutad karneval. Ett labb är cirka 12 hela timmar, därtill kommer labbpresentationer.

Vi kan skriva ett kursintyg åt elever som vill ansöka om att få labbet godkänt som en tillämpad kurs. Ta i så fall kontakt med oss via e-post.

KK PODD

HÄR kan du lyssna på vår podd om vad Kulturkarnevalen är och varför det är så himla kul att delta. I poddarna deltar konstnärliga ledaren Gusse Andersson, deltagare och labbledare.

SAMARBETSPARTNERS OCH FINANSIÄRER 

Kulturkarnevalen arrangeras tillsammans med Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. 

År 2024 kommer Kulturkarnevalen att samarbete med bl.a följande: UngMartha, Dunk, Folkhälsan, UngInfo, Dagsverke, Finlands Svenska Marthaförbund, Regnbågsallians, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Befolkningsförbundet med verksamheten Pojkarnas telefon och Yle skrattattack. 

 

Fss
         
           
           

Svenska Kulturfonden har understött Kulturkarnevalen allt sedan starten år 2003. Under årens lopp har bl.a Undervisnings-och kulturministeriet, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd beviljat understöd.  

Beviljade bidrag för år 2024 är från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen Tre Smeder.  

Kulturfonden
ohm
ks
brita
 

HISTORIEN OM KK

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar och har arrangerats nitton gånger på olika ställen i Svenskfinland och under coronapandemin som hybridevenemang.   

Kulturkarnevalens syfte är: ”främja konst och kultur bland unga på svenska och erbjuda deltagarna möjlighet att prova på olika kulturuttryck. Karnevalen skall innehålla traditionella konstformer men även nyskapande kulturyttringar. Karnevalen skall uppmuntra till kontaktskapande över regiongränserna och genomsyras av respekt och ödmjukhet.”

Kulturkarnevalerna har arrangerats i Grankulla (2003, 2004, 2007, 2016), Korsholm (2005), Jakobstad (2008), Pargas (2006, 2009), Borgå (2010, 2022), Närpes (2011), Karis (2012), Lovisa (2013), Vasa (2014), Kimitoön (2015), Karleby (2017), Mariehamn (2018) Ekenäs (2019), hybridversion (2020), Grankulla och online (2021)

Läs mera om karnevalens historia och kolla bilder från tidigare evenemang här 

INFOBREV

Ett infobrev skickas ut till alla anmälda tillsammans med faktura (om man inte betalt avgiften direkt via Eventbrite) efter att anmälan har stängt.

 

Illustration av gitarr