Teater ur ett ungdoms-perspektiv

Skapa teater baserat på din och andra ungdomars verklighet!

Under labbet kommer vi att arbeta kollektivt från idé till scenisk produktion. Vi kommer att utforska vad som är aktuellt i ungdomars liv idag och vilka historier ni själva skulle vilja se på teaterscenen. Genom forskning kring ett aktuellt tema kommer vi att samla material som vi sedan utvecklar till kortare helheter.

Vår forskning kommer att innefatta intervjuer, gruppdiskussioner och dramaövningar. Vi kommer också att inspireras av fakta, nyheter och populärkultur. Baserat på vår forskning kommer vi att skapa material med hjälp av teaterverktyg.

Labbet riktar sig till dig som är intresserad av att antingen skriva manus, regissera eller stå på scenen och vill lära dig mer om kollektivt skapande. 

Labbet leds av Alexandra Mangs och Annika Åhman från Unga Scenkompaniet. Mangs och Åman har i tio år skapat gränsöverskridande samhällelig teaterkonst som ger barn och unga en röst. Teaterns alla föreställningar grundar sig på ingående bakgrundsarbete och samarbete med barn och unga.

TA MED: Dator och bekväma kläder.

LABBLEDARE: Alexandra Mangs och Annika Åman 

PLATSER: 12

Labbet sker i samarbete med Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU). 

SÖU