Det finnas 30 olika labb (workshops) att välja bland. Dessa finns inom bildkonst & hantverk, dans & rörelse, musik, multimedia & ordkonst , scenkonst och kategorin övrigt.
Du kan snart läsa mera om labben under rubrikerna till vänster och se labbledarnas videopresentationer.