På Kulturkarnevalen i Vasa den 9-12 november finns det 19 olika labb. Det finns labb inom bildkonst & hantverk, dans & rörelse, multimedia & ordkonst, musik, scenkonst och övrigt. Det är en  del labb som alltid har hört till favoriterna, men även helt nya labb för Kulturkarnevalen!  

HÄR kan du se var de olika labben arrangeras.

I betald avgift till karnevalen i november ingår ALLT, dvs resor, program, logi i skolan och mat under karnevalen.

Anmälan har avslutats

Illustration av sko