Graffiti

Färg, form, frihet och flow. 

Labbet riktar sig till dig som vill prova på och lära dig mer om konstformen graffiti. Vi inleder med en kort föreläsning om graffiti ur ett historiskt, socialt, konstnärligt och politiskt perspektiv. Därefter följer en kort diskussion om graffiti som konstform, dess plats i samhället och inom samtidskonsten. 

Vi kommer sedan att utföra graffitikonst genom att dels skissa/teckna graffiti och dels genom att spraya på vägg. Vi kommer tillsammans att skapa en graffitimålning där deltagarna bidrar till en gemensam konstnärlig process där allas kreativitet och personliga uttryck får utrymme för att tillsammans skapa ett enhetligt konstverk, en graffitimålning. Vi kommer att arbeta utomhus och använda sprayfärg, skyddsmask och plasthandskar.

Ledare för labbet är Jon Gredmark. Jon är född och uppvuxen i Sverige där han har rötter i Stockholms graffitiscen samt en rad utställningar och konstprojekt bakom sig. I Finland är han mest känd för sina stora muralmålningar som uppmärksammats av både allmänheten som media samt för sitt arbete som bild/konstpedagog med en rad konstkurser/workshops och föreläsningar bakom sig. Jon fick Österbottens konstpris av Taike 2022.

TA MED DIG: Varma, oömma kläder och skor. Kläderna kan få färgfläckar. Kläder för alla väder, eftersom vi jobbar utomhus.

LABBLEDARE: Jon Gredmark 

PLATSER: 12

 

 

 

Viktig info från labbledaren:

  •  Packa kläder för väder. Vi kommer arbeta utomhus och det är viktigt att klä sig rätt för det väder som kommer råda. Det är också viktigt att ha "oömma" kläder, (som kan komma att få färgfläckar). 
  • Vi kommer arbeta med sprayfärg. Det är viktigt att alla vårdnadshavare är medvetna om detta och ger sitt godkännande därtill. Vi kommer använda skyddsmask och plasthandskar.
Illustration av en sprayburk