Integritetsskydd

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Vi på Kulturkarnevalen värnar om din personliga identitet och på den här sidan kommer du att kunna ta del av när och hur dina personuppgifter hanteras av oss.

Den registrerades rättigheter

Den som har registrerat sig till Kulturkarnevalens anmälningsregister har rätt att korrigera sina uppgifter genom att kontakta registeransvarig.

Den registrerade som inte längre vill ha sina uppgifter i anmälningsregistret kan vara i kontakt med Kulturkarnevalen rf, info (at)kulturkarnevalen rf. Den registrerade har rätt att få sina uppgifter raderade med begränsning av bokföringslagen.

En person vars uppgifter finns i registret har rätt att klaga på hantering av hens uppgifter genom att skicka in en klagan till dataskyddsmyndigheten,  www.tietosuoja.fi

Registeransvarig
Föreningen Kulturkarnevalen rf
FO-nummer: 2259766-1
Adress: Handelsesplanaden 12 B 14
Telefon: 050 337 0367
E-post: info(at)kulturkarnevalen.fi

Registrets kontaktperson
Eva-Helén Ahlberg
E-post: info(at)kulturkarnevalen.fi