EVA-HELÉN AHLBERG
PRODUCENT
Tfn: 050 337 0367
eva-helen(at)kulturkarnevalen.fi

MIKAEL ”GUSSE” ANDERSSON
KONSTNÄRLIG LEDARE
Tfn: 050 505 3036
gusse(at)kulturkarnevalen.fi

BESÖKSADRESS:
Handelsesplanaden 12 B 14, VASA
eller
Kaserngatan 1 D 65-66, HELSINGFORS

POSTADRESS /FAKTURERINGSADRESS:
Föreningen Kulturkarnevalen rf
Handelsesplanaden 12 B 14
65100 VASA