Kontakt

EVA-HELÉN AHLBERG
PRODUCENT
Tfn: 050 337 0367
eva-helen(at)kulturkarnevalen.fi

ADRIANA KNISPEL 
PRODUKTIONSASSISTENT
Tfn: 040 3670285
adriana(at)kulturkarnevalen.fi

MIKAEL ”GUSSE” ANDERSSON
KONSTNÄRLIG LEDARE
Tfn: 050 505 3036
gusse(at)kulturkarnevalen.fi

HEIDI GRÖNROOS
PRAKTIKANT
UP för kulturproducentskap Arcada

BESÖKSADRESS:
Hovrättsesplanaden 16, vån 6, VASA
eller
Kaserngatan 1 D 65-66, HELSINGFORS

POSTADRESS /FAKTURERINGSADRESS:
Föreningen Kulturkarnevalen rf
Hovrättsesplanaden 16, vån 6
65100 VASA