Praktiska saker

Praktiska saker

VAD SKALL MAN TA MED SIG?

Gott humör, handsprit och munskydd. Deltar du i ett rörelselabb; ta på dig bekväma kläder och lämpliga skor. Om det är något annat speciellt som behövs i just ditt labb så kan du läsa om det i labbeskrivningen på webben.

HUR ÄR INKVARTERINGEN ORDNAD?

I år blir det ingen inkvartering eftersom labbet bara är en dag. Bor du långt ifrån orten där ditt labb är, så kan du kontakta oss arrangörer så kan vi hjälpa med att ordna en inkvartering åt dig.

FINNS DET VEGE- OCH VEGANMAT?

I samband med anmälan meddelar du dina önskemål.

VAD HÄNDER OM JAG BLIR SJUK?

Vi har personal som tar hand om dig och kollar hurdan hjälp eller vård du behöver. Vi ser vid behov till att du får hjälp och tas om hand av professionella inom hälsovård. Men om du känner dig det minsta lilla sjuk, är förkyld eller har symtom på luftvägsinfektion före karnevalen så skall du stanna hemma. På grund av det speciella läget i år är det möjligt att avboka med kort varsel (om du gör det pga sjukdom), och då får du även din deltagaravgift tillbaka. Deltagare som visar förkylningssymptom skickas hem. Be någon anhörig hämta dig i så fall.