KAN JAG DELTA I FLERA LABB?

Ja, du kan välja två labb bland några av danslabben. Annars deltar endast i ett labb, dvs det labb som du på förhand anmäler dig till. Men på torsdagskvällen (14.11) och fredagskvällen (15.11) kan du fritt välja att delta i olika kvällsprogram och drop in labb (ingen förhandsanmälan).

FÅR JAG BYTA LABB?

Då måste du på förhand kontakta arrangören och om det finns lediga platser i ett annat labb får du byta. Annars deltar du i det labb du har anmält dig till.

VAD ÄR KÖLABB?

Om det labb du allra helst vill delta i är fullbokat då du anmäler dig, kan du välja att uppge det labbet som kölabb vid anmälan. Vi meddelar dig per e-post om någon avbokar sin plats och då får du plats i det labb du har valt som kölabb. Om du vill försäkra dig om en plats på karnevalen så rekommenderar vi att du anmäler dig till ett labb (fastän ditt favoritlabb är fullbokat), och uppger ett kölabb.

MÅSTE MAN UPPGE ETT KÖLABB?

Nej, du skall inte uppge något kölabb om du har anmält dig till ett labb du gärna deltar i. Det är givetvis möjligt att bara anmäla sig till ett kölabb, men det betyder att du i värsta fall kan bli utan plats (om ingen avbokar).

KAN MAN ENDAST DELTA I KVÄLLSPROGRAMMEN?

Nej, kulturkarnevalsdeltagarna deltar i ett labb på dagarna och utöver det kan man fritt välja att delta i ett eller flera kvällsprogram på fredagskvällen.