Transporter

Transporter

Kulturkarnevalen organiserar resor för dem som inte bor nära orten där labbet arrangeras. I samband med anmälningen kan man uppge om det behövs hjälp med researrangemang. Kulturkarnevalen står för uppkomna resekostnader för resor från olika orter i Finland.