Transporter

Transporter

Kulturkarnevalen organiserar resor för dem som inte bor nära  Grankulla. Kulturkarnevalen står för uppkomna resekostnader för resor från olika orter i Finland.
Här finns tidtabeller för olika busstransporter.