Om karnevalen

KK-Ambassadör

KK-AMBASSADÖRERNA finns i följande skolor:

Nyland
Botby grundskola
Ekenäs högstadieskola
Ekenäs gymnasium
Gymnasiet Lärkan
Karis svenska högstadium
Lyceiparkens skola
Prakticum
Åshöjdens grundskola

Åboland
Axxell, Kimito
Katedralskolan i Åbo
Kimitoöns gymnasium
Sarlinska skolan

Österbotte
Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasa
Jakobstads gymnasium
Närpes gymnasium
Optima i Jakobstad
Vasa Övningsskola

Åland
Ålands Yrkesgymnasium

Övriga
Björneborgs svenska samskola
Kotka svenska samskola

 

Transporter

Information och tidtabeller om transporterna till Kulturkarnevalen kommer att finnas här senare i höst.

Arrangörer

Kulturkarnevalen arrangeras av Föreningen Kulturkarnevalen rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf  i samarbete med bl.a. Raseborgs kommun, Yrkeshögskolan Novia, Mikaelskolan i Ekenäs, Lärkkulla, DUNK — De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Folkhälsan, Luckan UngInfo, KulturÖsterbotten,  Nylands Svenska ungdomsförbund (NSU), Pohjola Norden, Prometheus, Radio X3M, Regnbågsankan, Sveps, Tankesmedjan Agenda och UngMartha.

                             

    

                  

              

Finansiärer

Svenska Kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet, Konstsamfundet,  Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Pro Juventute Nostra, Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner, Waldemar von Frenckells stiftelse, William Thurings stiftelse.