Nålhålskamera

Labbledare: Nayab Ikram

I labbet “nålhålskamera” bygger vi kameror av gamla skolådor, fotograferar på ljuskänsligt papper och framkallar bilderna i mörkerrum. Vi bekantar oss med grundläggande fotografi och går igenom mörkrumsframkallning. Under labbet funderar vi även på hur man kan presentera fotografierna på ett kreativt sätt som ytterligare stärker bilden.

Nayab Ikram är fotograf och visuell konstnär hemma från Åland och bosatt i Åbo. Vid sidan av sitt eget skapande, driver hon aktivt olika konstprojekt som tar sig i form som utställningar, journaler, festivaler och i sammarbeten med andra kreatörer.

Platser: 10 personer