Poesi på teckenspråk

Poesi på teckenspråk

Lördag kl. 09:00-16:00

Labbledare: Noora Karjalainen och Maja Andersson

Hur uttrycks poesi på teckenspråk? Vad är Visual Vernacular (VV) och hur kan man använda kroppen för visuell kommunikation? Allt detta och lite mer kan ni få lära er genom detta online labb. Grunder i finlandssvenskt teckenspråk och vardagsmeningar samt workshop i visuell kommunikation som utmynnar sig i att ni får prova på att skapa egen liten poesi på teckenspråk eller Visual Vernacular (VV).  Denna konstform utförs oftast av döva artister och det finns flera videoexempel som kan hittas via webben. Labb leds på finlandssvenskt teckenspråk och med vissa inslag av finskt teckenspråk, vårt land har två nationella teckenspråk så kom med och se mer.

Ta med: Inget krav finns förutom en dator med fungerande kamera vore bra. Ni kan bekanta er med det finlandssvenska teckenspråket t ex via finssl.signwiki.org

Noora är konstnärlig ledare på Ursa Minor, vars verksamhet bygger på att göra konst och kulturarbete på teckenspråk. Maja är aktiv i Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. och har lett flera teckenspråkskurser.

Det kommer att finnas teckenspråkstolkar som tolkar från teckenspråk till talat språk och vice versa.

Antal: 10