Other Comics (Jakobstad)

Other Comics (Jakobstad)

Labbledare: Heidi Lunabba

Välkommen med i serieprojektet Other, vi gör serier på temat stereotyper och normer och olika sätt att hantera dem. I serierna kombineras fotografi och text. En stor del av labbet är brainstorming och diskussion, vi jobbar i grupp med planering av serier och fotografering. Utgångspunkten är deltagarnas vardag och egna upplevelser. Diskussionen kring normer byggs upp så att det är lätt för alla att delta oberoende av förkunskaper, vi strävar efter att skapa ett tryggt rum där det finns utrymme för alla deltagares tankar. Deltagarna behöver vara intresserade av att diskutera i grupp, inga förkunskaper om serieskapande eller fotografi behövs. Serien blir en del av projektet Other Comics och kommer att visas på utställningar tillsammans med andra serier.

Ta med: RESPEKT, labbet har nolltolerans mot rasism, homo-& transfobi och ableism.

Heidi (hen/hon) är intresserad av kollektivt skapande från ett normkritiskt perspektiv.

www.heidilunabba.com/other-comics/

Antal:12

Plats: After Eight