Klimatförändring – Vad händer i naturen?

Hur reagerar naturen när klimatet förändras? Hur påverkas vattenorganismer när t.ex. temperaturen stiger, pH sjunker, hur ändras fåglarnas flyttbeteende är exempel på frågeställningar vi ska jobba med. Vi gör det med enkla akvarieexperiment och genom att bekanta oss med forskningsdata om fåglars flyttbeteende. Detta för att kunna beskriva exempel på hur naturen reagerar och kunna visa på vad klimatförändringen har för betydelse.

Ta med: Anteckningsmaterial, kamera (telefon går bra), kikare och kläder som tål att bli våta.

Labbledare: Eva Sandberg-Kilpi och Patrik Byholm

Eva har jobbat som lärare i miljöplanering och tidigare forskat i hur bottenlevande djur påverkas av syrebrist i Östersjön. Patrik jobbar som lärare och är expert på skogs- och skärgårdsfåglar. Patrik studerar bl.a. bivråkens flyttbeteende med hjälp av GPS-sändare.

Labbet sker i samarbete med Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.

Platser: 20