FSS-labb (Grankulla)

FSS-labb (Grankulla)

Labbledare: Aktiva i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS

FSS-labbet kommer fungera som ett surprise-labb, med temat samhälle och påverkan. Under labbet kommer vi att behandla dessa teman från olika perspektiv på ett flertal olika sätt. Ingen förhandskunskap inom ämnena behövs.

FSS är ett religiöst- och partipolitiskt obundet förbund som arbetar för skolungdomars rättigheter i Svenskfinland. Vi ordnar evenemang, skolbesök och utbildningar runtom i Svenskfinland, samt intressebevakar politiken.

Antal: 14