Från text till bild

Text och illustration går hand i hand. Båda är sätt att kommunicera och de kompletterar varandra. I detta labb kommer vi att jobba med båda konstformerna i lika stor grad och lära oss hur man kombinerar text och bild för att få fram ett tydligt budskap och samtidigt ge uttryck för sin kreativitet.
Vi skriver kortare egna texter och funderar och diskuterar texterna för att gå vidare till illustrationsfasen. Vi går igenom vad illustration är och hur man associerar i bilder utgående från den skrivna texten. Vi låter fantasin flöda fritt och kombinerar ord och bild på nya och spännande sätt. Vi kommer att arbeta med klassisk illustrationsteknik (vattenfärg och tuschpennor), och bekanta oss med andra alternativa tekniker som tex. collage. 

Ta med: Gärna egen dator eller Ipad, samt penna och anteckningsbok.

Labbledare: Clara Wahlström“Jag är bildkonstnär och jobbar med att hålla kurser i bildkonst för barn och vuxna i Hangö och Ekenäs. Jag har även gått skrivarutbildningen Litterärt Skapande 2013-2015 och hållit kurser i kreativt skrivande.”

 

Platser: 14