Nya scener – streamad scenkonst där du vill online

I labbet ”Nya scener” experimenterar vi med skådespeleri och film i nya former, på nya scener som vi hittar i vår närmiljö på olika håll i och utanför Finland. Vi använder oss av Zoom och jobbar i grupper som både skapar tillsammans och utför på skilda håll. Vi har ett gemensamt tema och inspireras av de miljöer vi vistas i och det som händer där. I slutet av dagen blir det till en gemensam föreställning där vi rör oss över hela Svenskfinland (och längre?), mellan fiktion och verklighet och mellan det digitala och det analoga. Kom med och experimentera fram nya sätt att berätta genom skådespeleri, bildberättande och livestream tillsammans med andra!

Labbledare: Lina Teir

Lina Teir som är bland annat manusförfattare, regissör och dramalärare. Om du har några frågor om workshopen kan du kontakta henne via instagram @linateir på förhand.

Antal: 10