Astronomi – Finns det någon där ute?

Astronomi – Finns det någon där ute?

Lördag 13:00-16:00

Labbledare: Thomas Hackman

Under de senaste decennierna har man upptäckt ett stort antal planeter kring andra stjärnor. Med moderna observationsinstrument kan man t.o.m. få information om dessa så kallade exoplaneters atmosfärer. Det finns alltså möjligheter att upptäcka liv på andra stjärnors planeter. I labbet kommer vi att gå genom olika metoder att undersöka exoplaneter. Vi kommer också att bekanta oss med försök att hitta andra civilisationer i universum. Samtidigt funderar vi på ”Fermis paradox”: Varför har vi inte hittills sett tecken på utomjordiskt intelligent liv?

Labbet förutsätter inga djupare kunskaper om astronomi eller andra naturvetenskaper. Det är dock bra om du känner till begrepp som galax, stjärna, planet, atmosfär, organism och DNA-molekyl. Allting behandlas på en populärvetenskaplig nivå.

Du behöver: Egen dator med internet och öppen nyfikenhet.

Thomas forskar i astronomi vid Helsingfors universitet.

Antal: 20