3D och animation

Är du nyfiken på datorgrafik? Vill du lära dig om hur 3D-modellering och 3D-animation görs för filmer och spel? Då är labbet 3D & Animation rätt för dig! Under labbet lär du dig grunderna i programmet Blender för 3D-modellering och animation. Vi kommer att delvis göra lite kortare modelleringsövningar och sen kommer du att få modellera och animera din egen karaktär. Om du vill kan du jobba på egen dator, ta i så fall med en datormus!  Labbet passar dig bra om du har (lite) vana att använda datorer. Vi rekommenderar labbet speciellt för äldre deltagare.

Förhandsuppgift: Planera och teckna karaktären du kommer att modellera och animera! Karaktären skall vara enkel, tvåbent och (maximalt) tvåarmad. Teckna den i så kallad T-pose framifrån och från sidan. Undvik lösa kläder, hår eller päls. Fundera på hurdan bakgrund hen har och hur hen rör sig. Ta med dig dina planer till labbet.

Labbledare: Christina “Chride” Lassheikki

Chride bor i Helsingfors och studerar speldesign med inriktning på spelgrafik och spelnarrativ. Hon har också studerat animation och bildkonstpedagogik samt jobbat med olika spelprojekt i huvudstadsregionen. Hennes favoritfilm är Wall-E.

Platser: 12