Kultursprint 

- En heldag för unga kreatörer och entreprenörer

Vi arrangerar en hackathon den 29 september vid Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Denna dag är speciellt utformad för unga i gymnasieåldern som är intresserade av konst, kultur och entreprenörskap. Vi strävar efter att ge deltagarna möjlighet att utforska och innovera inom konst- och kulturbranschen, med fokus på framtidens kulturbransch.

Evenemanget kommer att erbjuda en rad inspirerande och lärorika workshops, som täcker områden som kreativitet och professionell självkänsla. Deltagarna får möjlighet att lära sig av framstående entreprenörer, branschproffs och ledande personer inom kulturbranschen. Utöver detta erbjuder Kultursprint en plattform för att nätverka och skapa värdefulla kontakter med likasinnade unga och branschexperter.

Under dagen kommer deltagarna att kunna delta i workshops och paneldiskussioner, samt få möjlighet att presentera sina egna idéer och få feedback från professionella inom branschen. Målet med Kultursprint är att inspirera och stödja nästa generations konst- och kulturentreprenörer.

Bekanta dig med broschyren här

Vad händer?

Dagen inleds med en icebreaker-session, följt av en workshop om kreativ problemlösning och idégenerering. Studerandena arbetar i grupper kring en problemställning för att ta fram innovativa affärsidéer. Vår samarbetspartner Åbo Akademi kommer sedan att hålla workshops med föreläsare i genusvetenskap och historia.

Dagen avslutas med en pitchträning och presentation av idéer som leds av Fredrik Sirén från Arcada Entrepreneurship Hub, där eleverna får feedback från branschexperter och mentorer.

Varför ska jag delta?

Kultursprint ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och intressen inom konst, kultur och entreprenörskap. Evenemanget erbjuder dig en plattform för att utforska olika karriärmöjligheter och nätverka med likasinnade unga och branschexperter. Kultursprint kan fungera som en ögonöppnare, och inspirera till att följa dina drömmar och ambitioner inom kulturbranschen.

Teman och målsättningar

Temat för Kultursprint 2023 är “Framtidens kulturbransch, kreativitet och professionell självkänsla”. 

Årets Kultursprint kommer att fokusera på fyra stycken grundpelare:

 1. Förändringar i kultur- och konstlandskapet
 2. Anpassa sig till tekniska och samhälleliga trender
 3. Hållbarhet och inkludering i kulturbranschen
 4. Utveckla professionell självkänsla och kreativa problemlösningsfärdigheter

Lärdomsmål

Kultursprint 2023 fokuserar på fyra olika lärdomsmål för att ge deltagarna kunskap och verktyg för att själva etablera sig inom kulturbranschen. Dessa lärdomsmål inkluderar:

Kreativitet och innovation
 • Utveckla kreativa problemlösningstekniker
 • Identifiera och utforska nya affärsmöjligheter
 • Använda kreativitet för att skapa värde
Entreprenörskap och affärsplanering
 • Utveckla och pitcha idéer
 • Marknadsföring och varumärkesbyggande
Professionell självkänsla
 • Självkännedom och personlig utveckling
 • Kommunikations- och presentationsfärdigheter
 • Ledarskap och teamarbete
Nätverkande
 • Skapa relationer med branschexperter och mentorer
 • Lära av erfarenheter och goda exempel
 • Bygga ett nätverk för framtida möjligheter

 

Workshops

Workshop 1: Kreativ problemlösning och idégenerering med Susanne Ådahl, Yrkeshögskolan Arcada 

Workshop 2: Att historisera bilder med Sandra Waller, doktorand i nordisk historia vid Åbo Akademi och Johanna Ilmakunnas, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi, forskar om kulturhistoria och undervisar hur historiker kan använda bilder som källmaterial.

Hur använder man källkritik och analysförmåga när man tittar på bilder? Vad kan den historiska kontexten avslöja om en bild, och vad kan bilder avslöja om sin samtid?

Sandra Waller forskar om visuella framställningar av etniciteter och exotism i en finländsk nationalistisk kontext.

Workshop 3: Normkritisk analys och kreativ problemlösning tillsammans med genusvetenskap med Nina Nyman, doktorand i genusvetenskap vid Åbo Akademi

Workshopen behandlar bland annat en av genusvetenskapens klassiska frågor, nämligen hur kön görs. Vi kommer genom ett par övningar att analytiskt plocka isär könsnormer och titta intersektionellt på vad de består av i form av till exempel maktstrukturer kring etnicitet, klass, funktionalitet och sexualitet. Efter att vi övat oss på att ha en normkritisk blick kommer vi med hjälp av den att vidareutveckla era egna idéer.

Workshop 4: Affärsmodellering och presentationsträning med Fredrik Sirén, Arcada Business HUB

Program

08:30–09:00 Välkomstkaffe 

09:00–09:15  Inledningstal & introduktion till arbetsmetoden

09:15–09:45 Icebreakers

09:45–10:45 Workshop 1: Kreativ problemlösning och idégenerering

10:45–11:00 Paus 

11:00–12:00 Brainstorming session. Arbete i grupper kring problemställningen

12:00–12:45 Lunchpaus (lunch kan köpas billigt i Arcadas restaurang med studiekort!)

12:45–14:00 Paralellspår med Åbo Akademi Workshop 2 & Workshop 3

14:00–14:15  Paus, kaffeservering

14:15–15:00 Arbete i grupper kring problemställningen

15:00–16:00 Workshop 4: Affärsmodellering och presentationsträning

16:00–17:30  Presentationer, feedback, avslutning

Samarbetspartners

Kultursprint arrangeras i samarbete med Arcada Entrepreneurship Hub, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Karriärcenter Arabia, Yrkeshögskolan Arcada samt Åbo Akademi.