Infobrev

Infobrev

Vi har sänt infobrev per post den 28 oktober till alla anmälda. I brevet finns all viktig info och deltagarfaktura. Här kan du också ladda ner det.