Vi sänder infobrev till alla anmäla under hösten. I brevet finns också info om busstransporter och faktura för deltagande.