Infobrev

Vi har sänt infobrev den 10.10 till alla anmäla. I brevet finns också info om busstransporter och faktura för deltagande. Fakturan skall vara betald den 21.10. Om du av någon anledning inte kan delta så kan du  kostnadsfritt avboka genom att kontakta info(at)kulturkarnevalen.fi senast den 21.10. HÄR kan du läsa infobrevet.