Är deltagaravgiften den samma fastän jag inte övernattar på karnevalen?

Ja, den är samma för alla oberoende av var du bor, om du övernattar på karnevalen eller inte gör det.

Jag blir förhindrad att delta, hur gör jag då?

Du kontaktar info(at)kulturkarnevalen.fi om du vill avboka din plats. Ifall du annullerar ditt deltagande efter 19 oktober är du tvungen att betala hela deltagaravgiften. Vid avbokning efter den 19.10 eller om du inte dyker upp på kulturkarnevalen alls, debiterar vi hela deltagaravgiften, om du inte har ett sjukintyg att visa.

Får jag tillbaka min deltagaravgift om jag inte deltar?

Ja, men endast om du har ett sjukintyg som du kan uppvisa.