På grund av det rådande läget och årets utspridda karnevalen kommer Kulturkarnevalen att flytta in på Discord i år! På så sätt kan vi knyta ihop alla er deltagare så att oavsett om du deltar fysiskt eller online, i norra delen av landet eller södra, så kan du vara del av Kulturkarnevalens fina stämning!

Mera information om Discord och hur Kulturkarnevalens server kommer att funka skickades ut med infobrevet, och hittas även här:

Kulturkarnevalen Discord 2020