Infobrev 8.10

Idag sände vi brev till alla anmälda med en massa info :), så läs genom det! I brevet finns en faktura som skall vara betald den 15.10. Om du av någon anledning måste avboka din plats så skall du göra det senast den 15.10, efter det hamnar du att betala hela avgiften, eftersom arrangören då har bokat all mat , färjbiljetter osv (och måste således betala för beställd produkt).