Aktivism 

Vill du ändra världen till en bättre plats? 
 

I aktivismlabbet kommer vi att prova på och lära oss olika former av aktivism: allt från att skapa kraftiga slagord och artivism till att argumentera för dina värden och organisera demonstrationer. “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win” - Nicholas Klein

Labbledare Wilhelm Blomberg är pedagog, konstnär och miljöaktivist. Han anser att alla behövs för att kämpa för och skapa en bättre värld, vare sig det fråga om global social rättvisa eller andra djurs rättigheter. Ivar Sundman, 19 år, är född och uppvuxen i Helsingfors. Hen har studerat vid Tölö Gymnasiums humanekologiska linje och hen har ett långvarigt intresse för jämlikhetsfrågor. Till hens största intresseområden hör transrättigheter, dekolonisering och djurens rättigheter.

LABBLEDARE: Wilhelm Blomberg och Ivar Sundman

PLATSER: 16

 

Bubble character