KULTURKARNEVALEN 2017

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar från årskurserna 7-9, folkhögskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och svenska språkbadsklasser. Detta år arrangeras Kulturkarnevalen den 16-19 november i Karleby. Karnevalen arrangeras nu för 15:e gången och det kommer att firas speciellt samtidigt som vi också uppmärksammar att Finland blir 100 år!

Under karnevalen deltar förhandsanmälda i ett sk. labb (workshop). Utöver labb erbjuds många olika kvällsprogram. Veckoslutet kulminerar i en jubileumsgala med uppvisningar och utställningar. Deltagarna inkvarteras i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. Labb arrangeras även i dessa skolor men även på andra platser i Karleby.
Det kostar 50 € att delta om man är medlem i Finlands Svenska Skolungdomsförbund, annars 60 € (inkluderar transporter, kost, olycksfallsförsäkring, karnevalsprodukter).
I samband med årets karneval ges en grupp ungdomar möjlighet att gå i skola i Donnerska skolan i Karleby några dagar före karnevalen startar.

Delta i våra tävlingar!

Gör din seriestrip om Kulturkarnevalen! 
Vi belönar den bästa seriestrippen med massor av publicitet. Den trycks i vår kvällsbroschyr och publiceras i FSS:s medlemstidning Elevbladet

Längd: 1-4 rutor, elektroniskt eller handtecknat
Tävlingstid: fram till 31 augusti
Sänd bidraget till info@kulturkarnevalen.fi eller Kulturkarnevalen Teräsgränd 3 F, 65100 Vasa

Står du för årets idé?
Sänd in tips hur Kulturkarnevalen kan bli århundradets bästa evenemang! Den bästa idén belönas med gratis deltagande till Kulturkarnevalen. Alla tips presenteras på en idéutställning på Kulturkarnevalen i Karleby. Du kan alltså vara med och påverka hur karnevalen skall arrangeras i framtiden!

Mejla din idé till info@kulturkarnevalen.fi, eller Instagramma med #kul17karlebyide, senast 13.10.

De vinnande tävlingsbidragen utses av en jury.

Frågor? Mejla info@kulturkarnevalen.fi

 

SKOLBYTE FÖR EN VECKA

Vi ger 20 skolungdomar i årskurs 8-9 möjlighet att prova på ett skolbyte (3 dagar skola + deltagande i Kulturkarnevalen) i Donnerska skolan i Karleby. Du deltar dels i vanliga lektioner, dels i ett kvällslabb, bor hemma hos en familj måndag-onsdag (13-15.11) och deltar sedan som de andra i årets karneval. Kvälslabbet presenteras på Kulturkarnevalens jubileumsgala, på ett sätt som labbdeltagarna själva bestämmer.
Anmäl dig via Kulturkarnevalens anmälningsformulär som öppnas den 16.9 kl. 12.00 på kulturkarnevalen.fi. Vid frågor, mejla: info@kulturkarnevalen.fi
Vi antar elever i anmälningsordning och max. fem elever från samma skola. Kulturkarnevalen står för resekostnaderna till Karleby och karnevalstransport på söndag.
Vid specifika frågor angående skolan, kontakta rektor kaj.holmback(at)kokkola.fi

 

KVÄLLSAKTIVITETER

Under karnevalen ordnas olika kvällsprogram som man fritt kan delta i.

VAD ÄR LABB?

Man anmäler sig i förväg till ett labb. Det kan vara ett labb inom scenkonst, musik, dans & rörelse osv och man deltar i samma labb under hela karnevalen. Gruppstorleken kan variera, allt från sju deltagare till 30 deltagare per labb. Varje labb presenterar sig på något sätt under lördagens jubileumsgala.

INKVARTERING

Deltagarna inkvarteras i klassrum i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. Du tar med sovsäck, dyna och något bekvämt att sova på.

TRANSPORTER

Kulturkarnevalen ordnar busstransport till och från karnevalen (ingår i deltagaravgiften). Påstigningsort uppges i samband med anmälningen.

Nytt för i år är att deltagarna från Östnyland * och Helsingforsregionen ** åker tåg direkt från Helsingfors till Karleby.

* Kotka, Lovisa, Borgå, Sibbo (KK-buss från skolorten till Helsingfors)
** Vanda, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt (deltagarna tar sig själva till Helsingfors för att åka KK-tåg)

ANMÄLNING & AVGIFTER

Anmälningsformuläret öppnas lördagen den 16 september kl. 12.00 på vår webbsajt och stängs fredagen den 1.10 kl. 12.00.

Deltagaravgiften är 50 € för medlemmar i FSS och 60 € för övriga. Du kan bli medlem elektroniskt på skolungdom.fi. Deltagaravgiften är lika för alla anmälda, oberoende av var man bor. Om du skulle bli sjuk och därför inte kan komma till Kulturkarnevalen så måste du visa upp ett sjukintyg för att få tillbaka/slippa betala din deltagaravgift.

Om jag måste avanmäla mig?
Avanmälan (pga andra orsaker än sjukdom) måste ske senast den 24 oktober 2017, vid avanmälan efter den 24 oktober kommer vi att debitera dig 30 €. Vid avanmälan efter den 28 oktober, eller om du inte dyker upp på Kulturkarnevalen alls, debiterar vi hela deltagaravgiften.

FÖR ALLAS TRIVSEL

Kulturkarnevalen är ett drogfritt evenemang. Kulturkarnevalens alla aktiviteter är helt fria från alkohol och droger. Vi tolererar inte att någon dricker alkohol eller tar droger under sin vistelse på Kulturkarnevalen. Upptäcker vi att någon deltagare brutit mot detta kommer vi att kontakta anhöriga och så fort som möjligt skicka hem deltagaren. En sådan hemresa bekostas av deltagaren själv, eller dennes målsmän.
Skolområdet är en rökfri zon.

KULTURKARNEVALEN SOM EN KURS?

Vi önskar att man på andra stadiet funderar på möjligheten att erbjuda deltagande i Kulturkarnevalen som en tillämpad kurs. Under åren har flera hundra studerande begärt kursintyg efter avslutad karneval. Ett labb är cirka 13 hela timmar. Dessutom finns i anslutning till en del labb så kallade förberedelseuppgifter. Kulturkarnevalsarrangörerna kan skriva ett kursintyg åt elever som vill ansöka om att få Kulturkarnevalslabbet godkänt som en tillämpad kurs.

 

 

KK-ambassadör 2017

KK-AMBASSADÖRERNA 2017 ÄR:

Josefine Mattlar/Högstadiet och Gymnasiet i Petalax
Karin Westerlund/Karis svenska högstadium och Raseborgs gymnasium
Jenny Åkerman/Ålands Yrkesgymnasium
Yannika Rönnqvist/Vasa Övningsskolas gymnasium
Jennie Matikainen/Donnerska skolan
Emilie Jäntti/Ekenäs Högstadieskola
Mathilda Lönn/Källhagens skola/Virkby Gymnasium
Dan Cederlöf/Hoplaxskolan
Julia Halttunen/Borgå gymnasium
Kia Pollari/Tammerfors svenska skola
Samuel Skrifvars/Jakobstads gymnasium
Peter Ahlskog/Vasa Övningsskolas gymnasium
Wilma Staffans/Vasa Övningsskolas gymnasium
Sofia Lindberg/Björneborgs svenska samskola
Isabelle Hällfors/Raseborgs gymnasium
Alva Hernandez Nyreen/Tölö gymnasium
Anna Hasselblatt/Mattlidens gymnasium
Frida Bergenwall/Mattlidens gymnasium
Nicolas Sjöberg/Jakobstads gymnasium
Peppi Wilson, Kimitoöns gymnasium
Huy Nguyen, Närpes gymnasium
Valter Mårtensson, Gymnasiet Grankulla Samskola
Bicca Olin, FSS ordförande
Sofia Wahlroos, FSS verksamhetsladare

KK-AMBASSADÖR:

» Har tidigare deltagit i Kulturkarnevalen
» Är arrangörens kontaktperson i en skola (åk 7-9, gymnasium, yrkesinstitut eller folkhögskola)
» Delar ut informationsmaterial i din skola
» Är en aktiv deltagare i sociala medier
» Arbetar aktivt med att sprida ett positivt budskap om Kulturkarnevalen

 

 

TRANSPORT

När anmälningstiden har gått ut och vi har planerat transporterna så kommer du att hitta tidtabeller här.

 

 

FINANSIÄRER

Svenska Kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet, Aktiastiftelsen i Vasa, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Harry Schaumans stiftelse, Konstsamfundet, KulturÖsterbotten, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Pro Juventute Nostra, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner, Waldemar von Frenckells stiftelse, William Thurings stiftelse.

 

 

 

ARRANGÖRER