KULTURKARNEVALEN 2017

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar från årskurserna 7-9, folkhögskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och svenska språkbadsklasser. Detta år arrangeras Kulturkarnevalen den 16-19 november i Karleby. Karnevalen arrangeras nu för 15:e gången och det kommer att firas speciellt samtidigt som vi också uppmärksammar att Finland blir 100 år!

Under karnevalen deltar förhandsanmälda i ett sk. labb (workshop). Utöver labb erbjuds många olika kvällsprogram. Veckoslutet kulminerar i en jubileumsgala med uppvisningar och utställningar. Deltagarna inkvarteras i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. Labb arrangeras även i dessa skolor men även på andra platser i Karleby.
Det kostar 50 € att delta om man är medlem i Finlands Svenska Skolungdomsförbund, annars 60 € (inkluderar transporter, kost, olycksfallsförsäkring, karnevalsprodukter).
I samband med årets karneval ges en grupp ungdomar möjlighet att gå i skola i Donnerska skolan i Karleby några dagar före karnevalen startar. Ladda ner infobrev till alla anmälda.

Delta i våra tävlingar!

Gör din seriestrip om Kulturkarnevalen! 
Vi belönar den bästa seriestrippen med massor av publicitet. Den trycks i vår kvällsbroschyr och publiceras i FSS:s medlemstidning Elevbladet

Längd: 1-4 rutor, elektroniskt eller handtecknat
Tävlingstid: fram till 31 augusti
Sänd bidraget till info@kulturkarnevalen.fi eller Kulturkarnevalen Teräsgränd 3 F, 65100 Vasa

Står du för årets idé?
Sänd in tips hur Kulturkarnevalen kan bli århundradets bästa evenemang! Den bästa idén belönas med gratis deltagande till Kulturkarnevalen. Alla tips presenteras på en idéutställning på Kulturkarnevalen i Karleby. Du kan alltså vara med och påverka hur karnevalen skall arrangeras i framtiden!

Mejla din idé till info@kulturkarnevalen.fi, eller Instagramma med #kul17karlebyide, senast 13.10.

De vinnande tävlingsbidragen utses av en jury.

Frågor? Mejla info@kulturkarnevalen.fi

 

SKOLBYTE FÖR EN VECKA

Vi ger 20 skolungdomar i årskurs 8-9 möjlighet att prova på ett skolbyte (3 dagar skola + deltagande i Kulturkarnevalen) i Donnerska skolan i Karleby. Du deltar dels i vanliga lektioner, dels i ett kvällslabb, bor hemma hos en familj måndag-onsdag (13-15.11) och deltar sedan som de andra i årets karneval. Kvällslabbet hålls av Isa Lindgren-Backman och labbet presenteras på Kulturkarnevalens jubileumsgala, på ett sätt som labbdeltagarna själva bestämmer.

Isa är musikalartist och har utbildat sig till skådespelare i London. Isa undervisar även i sång, teaterkonst och musikal runt om i Österbotten, samtidigt som hon uppträder på konserter, både som solist och bakgrundssångare. Vid sidan om skådespelar- och artistyrket jobbar hon som Radio Host på Radio Vaasa.  

Anmäl dig via Kulturkarnevalens anmälningsformulär som öppnas den 16.9 kl. 12.00 på kulturkarnevalen.fi. Vid frågor, mejla: info@kulturkarnevalen.fi
Vi antar elever i anmälningsordning och max. fem elever från samma skola. Kulturkarnevalen står för resekostnaderna till Karleby och karnevalstransport på söndag.
Vid specifika frågor angående skolan, kontakta rektor kaj.holmback(at)kokkola.fi

 

KVÄLLSAKTIVITETER

Under karnevalen ordnas olika kvällsprogram som man fritt kan delta i.

VAD ÄR LABB?

Man anmäler sig i förväg till ett labb. Det kan vara ett labb inom scenkonst, musik, dans & rörelse osv och man deltar i samma labb under hela karnevalen. Gruppstorleken kan variera, allt från sju deltagare till 30 deltagare per labb. Varje labb presenterar sig på något sätt under lördagens jubileumsgala.

INKVARTERING

Deltagarna inkvarteras i klassrum i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. Du tar med sovsäck, dyna och något bekvämt att sova på.

TRANSPORTER

Kulturkarnevalen ordnar busstransport till och från karnevalen (ingår i deltagaravgiften). Påstigningsort uppges i samband med anmälningen.

Nytt för i år är att deltagarna från Östnyland * och Helsingforsregionen ** åker tåg direkt från Helsingfors till Karleby.

* Kotka, Lovisa, Borgå, Sibbo (KK-buss från skolorten till Helsingfors)
** Vanda, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt (deltagarna tar sig själva till Helsingfors för att åka KK-tåg)
Transportinfo här

ANMÄLNING & AVGIFTER

Anmälningsformuläret öppnas lördagen den 16 september kl. 12.00 på vår webbsajt och stängs söndagen den 1.10 kl. 12.00.

Deltagaravgiften är 50 € för medlemmar i FSS och 60 € för övriga. Du kan bli medlem elektroniskt på skolungdom.fi. Deltagaravgiften är lika för alla anmälda, oberoende av var man bor. Om du skulle bli sjuk och därför inte kan komma till Kulturkarnevalen så måste du visa upp ett sjukintyg för att få tillbaka/slippa betala din deltagaravgift.

Om jag måste avanmäla mig?
Avanmälan (pga andra orsaker än sjukdom) måste ske senast den 24 oktober 2017, vid avanmälan efter den 24 oktober kommer eller om du inte dyker upp på Kulturkarnevalen alls, debiterar vi hela deltagaravgiften.

FÖR ALLAS TRIVSEL

Kulturkarnevalen är ett drogfritt evenemang. Kulturkarnevalens alla aktiviteter är helt fria från alkohol och droger. Vi tolererar inte att någon dricker alkohol eller tar droger under sin vistelse på Kulturkarnevalen. Upptäcker vi att någon deltagare brutit mot detta kommer vi att kontakta anhöriga och så fort som möjligt skicka hem deltagaren. En sådan hemresa bekostas av deltagaren själv, eller dennes målsmän.
Skolområdet är en rökfri zon.

KULTURKARNEVALEN SOM EN KURS?

Vi önskar att man på andra stadiet funderar på möjligheten att erbjuda deltagande i Kulturkarnevalen som en tillämpad kurs. Under åren har flera hundra studerande begärt kursintyg efter avslutad karneval. Ett labb är cirka 13 hela timmar. Dessutom finns i anslutning till en del labb så kallade förberedelseuppgifter. Kulturkarnevalsarrangörerna kan skriva ett kursintyg åt elever som vill ansöka om att få Kulturkarnevalslabbet godkänt som en tillämpad kurs.

HISTORIEN OM KK

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar och har arrangerats fjorton gånger på olika ställen i Svenskfinland. Kulturkarnevalens syfte är: ”främja konst och kultur bland unga på svenska och erbjuda deltagarna möjlighet att prova på olika kulturuttryck. Karnevalen skall innehålla traditionella konstformer men även nyskapande kulturyttringar. Karnevalen skall uppmuntra till kontaktskapande över regiongränserna och genomsyras av respekt och ödmjukhet.”

År 2002 fick skådespelare Mikael Andersson en idé om en motsvarighet till Stafettkarnevalen inom kulturens område. Intresset var stort och Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf antog direkt utmaningen att bli huvudarrangör för evenemanget. Svenska Kulturfonden bidrog med ekonomiskt understöd och skolorna i Grankulla bjöd på utrymmen. Den första Kulturkarnevalen arrangerades i november 2003 vid Hagelstamska skolan, Gymnasiet Grankulla samskola och Nya Paviljongen.

Kulturkarnevalen skulle till skillnad från Stafettkarnevalen inte bestå av tävlingar. Istället blev Kulturkarnevalens koncept att deltagarna fick välja en kurs (som senare fick benämningen labb), som de på förhand anmäler sig till. Under den första Kulturkarnevalen var kurserna främst inom teaterns område med bland annat scenografi, rollgestaltning, improvisationsteater och musikimprovisation. Samtliga ledare för de olika kurserna var professionella, vilket fortsättningsvis är en utgångspunkt. Under årens lopp har karnevalen ständigt vuxit, första året deltog cirka 80 ungdomar och efter det har karnevalen årligen samlat 400-500 deltagare.

Tidigare karnevaler har arrangerats i Grankulla (2003, 2004, 2007, 2016), Korsholm (2005), Jakobstad (2008), Pargas (2006, 2009), Borgå (2010), Närpes (2011), Karis (2012), Lovisa (2013), Vasa (2014) ochKimitoön (2015).

Från starten år 2003 arrangerades karnevalen som ett tre dagars evenemang i slutet av november. År 2008 arrangerades en fyra dagars sommarkarneval, och 2009 övergick man igen till att arrangera karnevalen i november men höll kvar längden på fyra dagar. Ur arrangörssynvinkel har man konstaterat att en fyra dagars karneval i november är en bra ljuspunkt i höstmörkret. Under åren har karnevalen också utvecklats både konstnärligt och organisatoriskt. Kulturkarnevalen erbjuder ett brett och mångsidigt utbud av olika labb med högklassiga och inom sitt område professionella labbledare. Kulturkarnevalens kvällsaktiviteter har utvecklats och det erbjuds många olika programpunkter. Från början kallades kvällsaktiviteterna Kulturrum, senare drop in labb men numera går alla under benämningen kvällsprogram.  Kvällsprogrammen arrangeras av föreningar och instanser som bidrar med värdefull  input till Kulturkarnevalen. Säkerhets-, trygghets- och trivselaspekten är en viktig del i karnevalen.

Nytt för år 2009 var satsningen på de volontärer som ingick i Kulturkarnevalens personalstyrka under själva evenemanget. Volontärerna är unga aktiva i bl.a. Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf eller sådana som själva deltagit i karnevalen. Volontärerna erbjöds ett utbildningspaket, innehållande bl.a, första hjälp, gruppdynamik och förebyggande arbete för könsmobbning. Ett nytt inslag under Kulturkarnevalen 2009 var samarbetet med Folkhälsan, som hade ungdomsledare på plats under hela karnevalen.

År 2012 arrangerades den tionde Kulturkarnevalen och då erbjöds en jubileumskarneval med ett mer varierat programutbud än tidigare år. Karnevalen gick av stapeln den 8-11 november i Karis. Omkring 500 ungdomar, 54 labbledare och 51 volontärer deltog. Det arrangerades 32 olika labb och 4 olika kombinationslabb och kvällstid erbjöds två drop in labb och nio kulturrum.  Bland labben kan nämnas afrikanska rytmer & karibiskt måleri, dancehall, lyrical jazz, expressivt måleri, indierock, steel pan, blogg, estradpoesi, stumfilm och magi som var helt nya labb för året. Kulturkarnevalens frivilliga kvällsaktiviteter, kulturrum och drop in labb, (bl.a. debattrum, open stage, miljöcafé, livekaraoke och breakdance) var även omtyckta och välbesökta aktiviteter.

En extra satsning på deltagarnas säkerhet och trygghet gjordes under karnevalen 2012. Detta genom att ha säkerhetsvakter med Första hjälpen kunnande på plats dygnet runt. Jubileumskarnevalen firades med extra karnevalsprogram: den finlandssvenska beatboxaren Felix Zenger deltog i invigningen av karnevalen medan den finlandssvenska hip hop artisten Redrama  gav en uppskattad spelning under karnevalsfesten. Därtill visades en färgsprakande jubileumsutställning med alster som producerats i olika labb under de gångna åren. Alla deltagare fick skriva sin hälsning till Kulturkarnevalen på en stor T-skjorta, ihopsydd av tidigare års T-skjortor. Under karnevalsfesten bjöds alla deltagare på jubileumscupcake. Jubileumsåret till ära så utlystes under våren 2012 en låtskrivartävling bland skolungdomar i Svenskfinland. Vinnarbidraget, skrivet och framfört av gymnasieelev Mikaela Stoor från Malax, presenterades på jubileumskarnevalen.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf har sedan starten 2003 varit huvudarrangör för Kulturkarnevalen. Den 9.12.2008 grundades Föreningen för Kulturkarnevalen som verkar som en underförening till FSS. Svenska Kulturfonden har varit karnevalens huvudfinansiär under alla år. Redan från början har tanken varit att Kulturkarnevalen skall arrangeras på olika orter i Svenskfinland.

2013 gick den elfte Kulturkarnevalen av stapeln 7-10 november i Lovisa. Karnevalen riktade sig till ungdomar i årskurserna 7-9, folkhögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter samt svenska språkbadsklasser. Man ordnade 31 labb samt 3 drop in labb. Karnevalen bjöd även på ett lärarlabb, i vilket 13 lärare från Lovisa deltog. Ett mål för den elfte kulturkarnevalen var att erbjuda några tvärkonstnärliga labb samt ge deltagarna möjlighet till att delta i fler kombinationslabb. Ett exempel på kombinationslabb som ordnades detta år var Sjömanshantverk, där deltagarna ena dagen fick testa på sömnad av segel och andra dagen bekanta sig med träbåtsbygge samt tillverkning av hantverk utav olika repmaterial. Andra labb som ordnades var bl.a. Cajunmusik och Zydeco, the Beatels labb, bildkonstverkstad, eldkonst och astronomi. År 2013 deltog 426 ungdomar i Kulturkarnevalen och en jubileumskonsert för att uppmärksamma att det förflutit 40 år sedan Pink Floyds album Dark Side of the Moon släppts. Konserten gick under samma namn som albumet.

År 2014 ordnades karnevalen för första gången i Vasa. Deltagarna erbjöds 35 olika labb inom dans & rörelse, form, musik, ordkonst, multimedia och scenkonst i vilka sammanlagt 48 professionella konstnärer involverades. Det ordnades även hela 15 kvällsprogram i samarbete med olika föreningar och institutioner. Kulturkarnevalen 2014 besöktes av drygt 450 ungdomar från olika delar av Finland. Samtliga deltagare ombads utvärdera evenemanget i karnevalens webbapp eller via ett skriftligt formulär. 156 personer fyllde i det skriftliga formuläret, medan 208 valde att göra sin utvärdering via appen. På lördagen efter karnevalsfesten uppträdde även den finlandssvenska artisten Krista Siegfrids med sitt band och lyckades få med en stor del av deltagarna i sin tempofyllda show. 80% uppgav i utvärderingen att de tagit del av showen.

2015 ordades karnevalen på två orter för första gången, eftersom programpunkter arrangerades både i Kimito och i Dalsbruk på Kimitoön. Under karnevalen ordnades 31 labb och 19 kvällsprogram. Liksom tidigare år var labbens genrer bl.a. dans och rörelse, formgivning och bildkonst, multimedia och ordkonst, musik, scenkonst. Även kombinationslabb ordnades detta år. Målet för labbpresentationerna var att uppmuntra till samarbete mellan de olika labben. Målet uppfylldes genom att labben improvisation och skrivmaskin samarbetade med varandra och gjorde en gemensam slutpresentation. Likaså DJ- och VJ-labbet samarbetade under karnevalsdagarna, vilket kulminerade i en gemensam presentation som alla karnevalsdeltagare gavs möjlighet att delta i. Även detta år uppmuntrades deltagarna att utvärdera sin karnevalsupplevelse under ett gemensamt utvärderingstillfälle vid evenemangets slut. De flesta av karnevalens 384 deltagare svarade på enkäten via karnevalens webbapp. Under 2015 års karneval uppträdde även det finlandssvenska bandet Green Light District.

17-20 november 2016 gick Kulturkarnevalen av stapeln i Grankulla. Pilotsatsning för 2016 års upplaga av karnevalen var ett skolutbyte där ett visst antal ungdomar i årskurs 8 och 9 gavs möjligheten att byta skolmiljö i några dagar och samtidigt delta i ett kvällslabb, som presenterades under Kulturkarnevalen. Årets upplaga av karnevalen bestod av 29 olika labb för ungdomar, ett lärarlabb och ett labb som arrangerades under karnevalsveckan för deltagare i skolutbytet. Några exempel på labb var hip hop dans, Imitation, låtskrivande och lifehacking.  Även ett labb med temat ”Så blir du nästa stora poddare” arrangerades i samarbete med radio x3m och den finlandssvenska artisten Benjamin uppträdde. 2016 deltog 346 ungdomar och 18 lärare i Kulturkarnevalen.

 

 

 

KK-ambassadör 2017

KK-AMBASSADÖRERNA 2017 ÄR:

Josefine Mattlar/Högstadiet och Gymnasiet i Petalax
Karin Westerlund/Karis svenska högstadium och Raseborgs gymnasium
Jenny Åkerman/Ålands Yrkesgymnasium
Yannika Rönnqvist/Vasa Övningsskolas gymnasium
Jennie Matikainen/Donnerska skolan
Emilie Jäntti/Ekenäs Högstadieskola
Mathilda Lönn/Källhagens skola/Virkby Gymnasium
Dan Cederlöf/Hoplaxskolan
Julia Halttunen/Borgå gymnasium
Kia Pollari/Tammerfors svenska skola
Samuel Skrifvars/Jakobstads gymnasium
Peter Ahlskog/Vasa Övningsskolas gymnasium
Wilma Staffans/Vasa Övningsskolas gymnasium
Sofia Lindberg/Björneborgs svenska samskola
Isabelle Hällfors/Raseborgs gymnasium
Alva Hernandez Nyreen/Tölö gymnasium
Anna Hasselblatt/Mattlidens gymnasium
Frida Bergenwall/Mattlidens gymnasium
Nicolas Sjöberg/Jakobstads gymnasium
Peppi Wilson, Kimitoöns gymnasium
Huy Nguyen, Närpes gymnasium
Valter Mårtensson, Gymnasiet Grankulla Samskola
Bicca Olin, FSS ordförande
Sofia Wahlroos, FSS verksamhetsladare

KK-AMBASSADÖR:

» Har tidigare deltagit i Kulturkarnevalen
» Är arrangörens kontaktperson i en skola (åk 7-9, gymnasium, yrkesinstitut eller folkhögskola)
» Delar ut informationsmaterial i din skola
» Är en aktiv deltagare i sociala medier
» Arbetar aktivt med att sprida ett positivt budskap om Kulturkarnevalen

 

 

TRANSPORT

Ladda ner info om transporterna här.

 

 

FINANSIÄRER

Svenska Kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet, Aktiastiftelsen i Vasa, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Harry Schaumans stiftelse, Konstsamfundet, KulturÖsterbotten, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Pro Juventute Nostra, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner, Waldemar von Frenckells stiftelse, William Thurings stiftelse.

 

 

 

ARRANGÖRER