Teater Xperiment

Labbledare: Jani Lastuniemi

I detta labb kommer vi att experimentera och laborera hur vår omgivning reagerar till oberäkneliga situationer och händelser. Vad händer och uppstår då vi bryter de vanliga och inrutade mönstren? Hur reagerar våra medmänniskor och vad händer hos oss själva under processen? Vi kommer att utforska gränsen mellan konsten och det vardagliga livet med hjälp av performancekonst och osynlig teater. Vi kommer att konstruera kreativa handlingar som överraskar och utmanar vår ”publik”.
Vårt Xperiment kommer att ske mitt i vardagen på gator och torg, i butiken, i biblioteket, i banken eller fast i bussen. Målsättningen är att få människor att delta och interagera med vår konst. Detta kräver att vi själva är öppna, modiga, kreativa och beredda på att möta det okända. Är du redo?

Jani är utbildad dramainstruktör och har de senaste 20 åren aktivt jobbat och experimenterat med olika pedagogiska och konstnärliga helheter i scenkonst.

PLATSER: 12

Labbet sker i samarbete med: