Sketch (revyskrivning)

Labbledare: Pauliina och Mats Holmqvist

I sketchlabbet ger vi oss i kast med att producera texter lämpade för revysammanhang. Vi undersöker olika ingångsvinklar till en humoristisk situation, som t.ex. dagsaktualiteter, lustiga karaktärer eller roliga talesätt och uttryck. Byggstenarna för en fungerande revytext ska bli bekanta under labbet. Vi arbetar i grupper, men det är också möjligt att arbeta på egna texter. Målsättningen är att i slutändan ha skapat 3-4 texter som repeteras in till en liten helhet som förevisas.

TA MED: Om du har en egen text som du vill jobba med går det bra att ta den med, men det är inte ett måste. Klipp ut tidningsartiklar från de närmaste dagarna innan karnevalen, som du tror att kunde fungera som bakgrundsmaterial till en revysketch.

Pauliina och Mats Holmqvist har medverkat i Karleby ungdomsförenings nyårsrevyer sedan unga år, båda har regisserat revy och bidragit med ett stort antal texter till revyerna längs med åren. Mats är utbildad skådespelare och Pauliina talterapeut, och de driver nu ett ekojordbruk i Linnusperä, Karleby.

PLATSER: 20