Jojk

Labbledare: Niko Valkeapää

Joik er samisk tradisjonell musikk som er blitt fremført a cappella. Joik beskriver mennesker, natur, dyr og i tillegg til det er en måte att fortelle hendelser. Vi skal lære 4-5 forskjellige joiker, og lære også lyrikken i de joikene dersom det blir tid for det. Jeg kommer til å fortelle og forklare om joik som uttrykksform og gi eksempler på ulike joiker. I tillegg kommer jeg til å fortelle om samisk historie og kultur generelt, og diskutere spørsmål som dukker opp i fellesskap.

Niko är en finskfödd samisk låtskrivare, musiker och jojkare, som numera är bosatt i Norge.
Han har deltagit i festivaler och konserter i hela Skandinavien, Holland, USA, Canada, Alaska, Ryssland, Japan och Brasilien. Niko är också medlem i Samerådet, som är ett samarbetsorgan för samiska organisationer i Finland, Sverige, Ryssland och Norge.

PLATSER: 14