Livevideo

Var med och bekanta dig med arbetssättet vid livevideoproduktion. Vad gör en bildproducent? Vad är en bing? Varför behövs det så många kablar? Vi kommer att arbeta som ett inspelningsteam, så skriv därför vilken position i ett inspelningsteam som intresserar dig.

Labbledare: Klosse Wistbacka och Richard Björklund från produktionsbolaget Pictor.TV

PLATSER: 12