Serier

Labbledare: Timo Konttinen

Välkommen med och gör serier! Varje deltagare gör sin egen serie. Första dagen planerar vi serien innan vi påbörjar tecknandet och gör den klar med tusch. Den andra dagen färdigställer vi serien och trycker en tidning eller en Zine av alla serier. Serien kan vara t.o.m. en kort berättelse eller bestå av flera strippar (normalt 3 rutor/strip). Längden kan vara 1-4 sidor (eller längre också).
Tema kan vara Finland och vad det betyder att vara finländare för dig. Seriens språk kan vara svenska, finska, engelska. Observera att serier nödvändigtvis inte behöver ha text, för seriens bildspråk kan vara ett tillräckligt element.

Timo är en 38-årig bildkonstnär som är bosatt i Jakobstad, hemma från Karelen och helt tvåspråkig. Han gör minst ett konstverk varje dag till konstprojektet 365. Han har hållit på med projektet i över fyra år och det finns 1500 verk i samlingen. Det ingår främst teckningar och målningar men också serier. Utöver 365-projektet gör han också serier, grafik och olika musikprojekt t.ex. Noice, Punk, Metalll, Black-Disco. Mera information: www.timokonttinen.com, Instagram timotimotimo79

PLATSER: 14

Labbet sker i samarbete med: