Parkour

Labbledare: Rui Rocha 

Parkour är en konst- och motionsform där man skall förflytta sig från punkt A till punkt B med snabbhet, skicklighet och balans. Det kan ske längs väggar, över murar och staket genom att hoppa, klättra, rulla eller gå över alla hinder som finns i naturen eller utplacerade i en gymnastiksal.

Rui Rocha har jobbat sedan 2007 som gymnastik- och parkourlärare i olika kommuner i Österbotten. Han har varit föreläsare och deltagit i olika parkourprojekt för barn och ungdomar inom idrottsföreningar och skolor.

PLATSER: 20