Kendo

Huvudledare: Toni Niemelä 4.dan, Karleby, hjälpledare: Jussi Jussila 3.dan, Jyväskylä

Kendo är en modern japansk kampsport med rötter från samurajernas tid. Då man övar använder man bambusvärd och vid avancerad träning även skyddsharnesk. Det handlar om full kontakt träning med svärd (inga sparkar, kast mm). I labbet bekantar vi oss med kendons grundtekniker, fotarbete och olika övningar. Framförallt skrapar vi på ytan av den japanska kulturen och strävar till att ta fram sportens viktiga dygder; tolerans, respekt och ödmjukhet.

TA MED: Kläder att röra sig i (skor behövs inte och bambusvärd får lånas)

Toni och Jussi  har båda  över tio års erfarenhet och är ledare i egna föreningar.

PLATSER: 16