Labb

Det finnas över 30 olika labb att välja bland. Det är labb inom dans och rörelse, formgivning och bildkonst, musik, ordkonst och multimedia och scenkonst. Du kan läsa mera om labben under rubrikerna till vänster.