Är deltagaravgiften den samma fastän jag inte övernattar på karnevalen?

Ja, den är samma för alla oberoende av var du bor, om du övernattar på karnevalen eller inte gör det.

Jag blir blir förhindrad att delta eller sjuk före karnevalen, hur gör jag då?

Du kan utan kostnad avboka fram till den 24.10.2017 genom att kontakta info(at)kulturkarnevalen. Vid avbokning efter den 24.10 eller om du inte dyker upp på kulturkarnevalen alls, debiterar vi hela deltagaravgiften, om du inte har ett sjukintyg att visa.

Får jag tillbaka min deltagaravgift om jag inte deltar?

Ja, men endast om du har ett sjukintyg som du kan uppvisa.